Karrieredag

Sammen for realfag

Norsk olje og gass, Energi Norge og Norsk Industri går sammen for å inspirere elever til å velge realfag.

Publisert 25.11.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

Over 300 elver fra videregående skoler i Asker og Bærum er invitert til karriere- og kunnskapsdag om realfag hos Aibel i Asker 26. november, der temaet er energi. Målet med dagen er å gi elevene et innblikk i ulike yrker hvor realfag står sentralt, og vise frem bruksområder for realfag som de kanskje ikke kjenner til.

En slik bevisstgjøring kan gi elevene motivasjon og et bedre beslutningsgrunnlag når de skal velge programområde i andre klasse på videregående, og spesialisering innen realfag.

- Elevene ønsker å se og høre mer om jobb- og karrieremuligheter innen realfag, noe som tror kan inspirere mange til å velge fordypning i realfag også i 2. og 3. klasse, sier kompetanserådgiver i Norsk olje og gass Elena Rosnes.

Samarbeid

Norsk olje og gass, Energi Norge og Norsk Industri har gått sammen om arrangementet.

– Olje og gass, Industri og energi er viktig i fremtidens arbeidsmarked og da er det kjekt å vise elevene både hva som er faglige fellestrekk og faglige forskjeller. Vi tror vi sammen kan gi mye god og nyttig informasjon til elevene om hvor sentrale real- og teknologifagene er i arbeidslivet, forsetter Rosnes.

Dagen skal handle om energi på ulike måter. De tre landsforeningene har utfordret medlemsbedrifter til å lage en inspirerende dag hvor eleven står i høysete. Unge bedriftsrepresentanter snakker om egen interesse og motivasjon for å studere realfag, de sier litt om eget utdanningsløp og hvordan de havnet der de er i dag.

- Vi tenker at læring både handler om det å høre og om det å gjøre. Derfor får elevene foruten spennende foredrag også spennende realfagsoppgaver de skal gjøre, oppgaver landsforeningene har utarbeidet spesielt med tanke på denne dagen, sier Rosnes.

FAKTA:

  • Temaet energi vil bli berørt på ulike måter i løpet av dagen, gjennom presentasjoner fra Statkraft, Aibel, Lundin og AGR. Alle foredragsholderne jobber med realfag i hverdagen.
  • Karrieredagen arrangeres på initiativ fra karrieretjenesten i Asker og Bærum, i samarbeid med Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri.
  • Arrangementet vil finne sted hos Aibel i Hagaløkkveien 28, 1383 Asker 26.november. Arrangementet vil foregå i to omganger 9:00-11:30 og 12:30- 15:00.
  • Kontaktpersoner: Brynhild Totland  i Energi Norge, tlf:  951 35 861, Elena Rosnes i Norsk olje og gass, tlf: 91607692 eller Kjetil Tvedt i Norsk industri tlf: 92820508.

Kontakt oss