Næringslivet trenger fortsatt ingeniører

Nå er det ingeniører innenfor prosess, bygg og elektro som er ekstremt etterspurt. Fagarbeidere står også høyt på ønskelisten.

Publisert 10.03.16

Østfold

- Skal du søke høyere utdanning er mitt tips å først se litt på hvilken kompetanse som gir muligheter for spennende jobber.  Næringslivets beskjed til ungdom er helt klar: Velg teknologi og realfag, sier fungerende regiondirektør Nina Solli i NHO Østfold. 15. april er søknadsfrist for høyere utdanning og vi håper at mange Østfoldinger velger å satse på realfag.

-Mange elever i Østfold gjør lurt i å velge yrkesfag. Til elevene på ungdomsskolen som lurer på hva de skal velge, vil jeg si: Dersom du velger yrkesfag vil du få deg jobb. Med fagbrev i hånda kan du jobbe med et håndverk, starte egen bedrift eller du kan velge å ta mer utdanning etterhvert, men du har alltid et yrke å falle tilbake på, sier Solli.

- Nesten halvparten av medlemsbedriftene i vår region melder at de har et utdekket kompetansebehov. Av disser sier en tredjedel at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette. 13% av bedriftene i vår region sier at de må redusere i virksomhetene fordi de ikke får tak i riktig kompetanse, sier Solli.

Dette er kompetansen næringslivet trenger:

Ingeniører: Det er særlig ingeniører det er behov for. Selv om det stadig skrives om nedbemanning av ingeniører i oljebransjen, er det behov for ingeniører innen byggfag, elektro og prosess fag. Hele 43 prosent av bedriftene trenger dette

Behovet for juridisk og samfunnsfaglig kompetanse har holdt seg på 35 prosent.

Yrkesfag: Over 60 % av bedriftene i Østfold sier at de har behov for å rekruttere elever med yrkesfag. Mer 47 % vil rekruttere personer med fagskole bakgrunn i løpet av de neste fem år. Nesten en av tre bedrifter melder om behov for fagarbeidere innenfor bygg- og anlegg. 27 prosent ønsker seg fagarbeidere innenfor teknikk og industriell produksjon, mens 20 prosent melder om det samme behovet for elektrofaglig kompetanse.

Skuffende søkertall til VG1

Søkertallene for 2016 til VG1 er nå klare og viser en betydelig nedgang til nettopp de fagene som er mest etterspurt av NHOs medlemsbedrifter

Fag                             2016   2015   Endring %
Bygg og anlegg          185       209       -11,5
Teknik og ind.prod      201       263       -20
Elektrofag                   323       364       -11
Restaurant&Mat           87       123       -29

NHOs kompetansebarometer: NHO offentliggjør årlig sitt kompetansebarometer. Det viser kompetansebehovet i næringslivet – fordelt på regioner. 5000 bedrifter har sendt inn sine svar på landsbasis. 209 bedrifter har svart i Østfold.

Se Østfold tallene her