Kompetanseforum Østfold er i gang

10.mars ble det første utviklingsverkstedet holdt på Refsnes Gods i Moss med over 100 deltakere.

Publisert 16.03.17

Østfold

Stort engasjement i viktig forum

 
Ros i stortingsmelding. Smekkfullt på første møte. Arbeidet med Kompetanseforum Østfold har fått en svært god start.  
 

Det konstaterer en svært fornøyd koordinator Elena Rosnes i Kompetanseforum Østfold.   - Ja, arbeidet er godt i gang, sier hun.
ELENA420
GOD START: Elena Rosnes er fornøyd med oppstarten.
Regional satsing, statlig ros
10.mars ble det første utviklingsverkstedet holdt på Refsnes Gods i Moss, og interessen og engasjementet var høyt.
Over 100 deltakere, fra utdanning, politikk, næringsliv og arbeidsliv, hadde meldt seg på arrangementet som var fullbooket.
Bilde_utviklingsverksted420
FLITTIG DISKUSJON: Det ble diskutert flittig på utviklingsverkstedet.
Målet med Kompetanseforum Østfold er å samle representanter fra ulike sektorer og organisasjoner fra utdanning og arbeidsliv til en systematisk og samordnet dialog. Et av målene er å utarbeide et kunnskapsbasert og mer treffende grunnlag for lokale analyser, tiltak og satsinger. Slik kan gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft minskes.
Etableringen av Kompetanseforum Østfold har blitt lagt merke til utenfor fylkets grenser, og blant annet   fått ros i stortingsmeldingen "Berekraftige byer og sterke distrikt".

Positiv respons
Hensikten med det første verkstedet var å samle innspill fra flest mulig aktører fra arbeidsliv og utdanningssektoren, for å finne ut hvordan samarbeidet skal rigges.
Responsen fra deltakerne var svært positiv.
- Kompetanseutvikling er det vi jobber med hver eneste dag på Høgskolen i Østfold, og vi er opptatt av overgangene i samfunnet - fra barnehage til skole til arbeidslivet. Derfor er det en selvfølge for oss å være med på dette, sa HiØ-rektor Hans Blom til de øvrige deltakerne.
Det samme budskapet ga NAV-direktør Sverre Jespersen.
- For oss er dette svært viktig. Vi har behov for å vite hvilken kompetanse bedriftene trenger, sa han.
Regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbransen er heller ikke i tvil om viktigheten av Kompetanseforum Østfold. - Dette er noe av det mest meningsfulle vi kan holde på med, både fra et næringslivsperspektiv og fra et helhetlig samfunnsperspektiv, sa han.

- Et paradigmeskifte

På programmet denne dagen sto foredrag fra professor Arne Krokan fra NTNU. Tema for foredraget: Digitaliseringens påvirkning av samfunns- og arbeidsliv.
ARNE ENGASJERTE: Professor Arne Krokan engasjerte deltakerne, blant andre opplæringskomiteens leder Elin Tvete, med sitt foredrag.
Videre presenterte Annette Skalde og Gjermund Forfang RongvedKunnskapsdepartementets den nye nasjonale kompetansepolitiske strategi, og belyste dens betydning for den regionale utviklingen. 
Hoveddelen av dagen besto av gruppearbeid og idémyldring.   Hva er de viktigste utfordringene med tanke på rekruttering? Hvordan skal utdanningsinstitusjonene utvikles for å tilfredsstille samfunnsbehov og treffe de unge bedre? Hvordan kan ulike organisasjoner bidra til at både voksne og barn for bedre forutsetninger for å gjøre gode valg?
Dette var noen av spørsmålene deltakerne ble utfordret på i gruppearbeidet.
Deltakerne på Kompetanseforum Østfold er nå enige om at løpende systematisk kontakt mellom utdanningssektoren og arbeids- og næringslivet er avgjørende for å sikre at Østfoldsamfunnet sikrer seg den nye og nødvendige kompetansen.
- Vi står midt opp i et paradigmeskifte, en omstilling vi ikke har sett maken til. Framtiden er her allerede. Derfor er jeg svært glad for at vi har kommet så godt i gang med Kompetanseforum Østfold, sier Elena Rosnes.

Teksten i denne artikkelen er hentet fra Østfold fylkeskommunes hjemmeside.