Kvinner er flinkere til å skape arbeidsplasser

Norge trenger flere kvinnelige gründere og i offentlig sektor er det et behov for mer innovasjon. Ifølge Statistisk sentralbyrås tall er kvinner flinkere til å skape flere arbeidsplasser.

#205

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Publisert 29.06.17

Østfold

Om det legges til rette for mer konkurranse og større innovasjon i offentlig sektor, vil vi automatisk få flere kvinnelige gründere, siden offentlig sektor har flest kvinnelige ansatte. 

Det er en viktig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde velferdsnivået i årene fremover. Mange mener velferdstjenester skal være et område skjermet for privat innovasjon. Dette er et område der det er mange kreative kvinner med gode ideer, og motstand mot innovasjon på dette området rammer derfor kvinner spesielt. Argumentene mot mer innovasjon og nytenkning i offentlig sektor holder ikke vann. 

De private tjener mer penger gjennom å kutte i bemanningen og lønner dårligere er et av de argumentene. Lokale bedrifter konkurrerer ikke bare på pris, men også på kvalitet. Skal bedriftene gjøre brukerne fornøyde må de levere god nok kvalitet på tjenesten. Da må de også ha nok folk som kan jobben sin godt. Når lokale bedrifter overtar et kommunalt drevet sykehjem styrker de bemanningen med bla fagkompetanse. Hadde bedriftene kuttet bemanningen ville arbeidsbelastningen blitt større og sykefraværet økt. Det er ikke tilfelle. De private har langt lavere sykefravær enn de kommunale sykehjemmene (hhv. 7,6 mot 9 prosent i 2014).

De private utnytter markedet og tar de mest lukrative kundene er et annet argument som ikke stemmer. Det er kommunen som velger hvilke brukere bedriften får tildelt gjennom anbudet de setter ut. Det er fast pris på alle sykehjemsplasser. Ved f.eks. fritt brukervalg er det også brukeren som bestemmer hvilken aktør som skal utføre tjenesten.

Påstanden om at ingen vet hvor mange skattekroner avsatt til velferdstjenester som havner i private lommer er feil. Når vi ser på hvem som tjener på konkurranseutsetting, er det kommunen som sitter igjen med den største fortjenesten fordi de får redusert sine kostnader.

De private er ofte pionérer innen utvikling av offentlige tjenester og utfordrer oppfatningen av status quo. Bedriftene har en egeninteresse i å utvikle tjenestene sine. Helt avgjørende er fornøyde brukere, pårørende, ansatte og ikke minst en oppdragsgiver som opplever å få den kvaliteten de har betalt for. Ett eksempel er Fredrikstad selskapet Prediktor Medical, som utvikler avanserte armbåndsur som måler glukosenivået gjennom huden. Det gjør at mer enn 400 millioner diabetikere verden over kan øyne en hverdag uten å måtte stikke seg i kroppen. Stortinget har vedtatt i behandlingen av Industrimeldingen at den ønsker en stortingsmelding om helseindustrien. Den må blant annet inneholde et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.

Arbeidsplassene kommer ikke av seg selv, de må skapes. I offentlig sektor innen velferdstjenester er det et enormt potensial for gründervirksomhet og innovasjon til fordel for brukerne, kommunene og samfunnet vårt. Vi har ikke råd til å la muligheten gå forbi oss.