Landfast mellom Moss-Horten

Statens vegvesen anbefaler fast tverrforbindelse mellom Moss og Horten, men vil utrede nærmere om bru eller tunnel er løsningen. I mellomtiden anbefaler man bru over Hurum og tunnel fra Moss til E6. - Løsningene er i tråd med næringslivets behov og tar inn over seg det viktige hensynet til regionforsterkning langs Ytre Oslofjord og Skagerrak, sier Espen N. Evensen i NHO Østfold.

Publisert 19.11.14

Østfold, Politikk

KVU-rapporten viser at løsninger for RV19 ikke er enkelt, og at viktige miljø- og kostnadshensyn gjør at man ikke konkluderer på bru eller tunnel mellom Moss og Horten. Begge deler er løsninger som vil fungere godt for næringslivet og som avlastning for Osloregionen. Bru eller tunnel på RV19 åpner for god og effektiv transport mellom viktige deler av vestlandet og sørlandet til og fra Sverige og Baltikum. Med en bru eller tunell mellom Moss og Horten blir Skandinavia bredere på midten og samferdelssystemet i blir mer robust der det bor flest mennesker og fraktes flest varer. Utredningene om bru eller tunnel må komme fort. For utviklingen i Moss er det viktigste nå at man kan begynne å tro på en fremtid uten ferge og uten lammende kø gjennom sentrum.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733
Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077