Nær kontakt mellom bedrifter og skoler i Østfold gir store fordeler

Samarbeidet styrker elevenes muligheter på arbeidsmarkedet og sikrer bedriftene tilgang på fagarbeidere med rett kompetanse.

En jente lærer å skjære kjøtt

Gjennom samarbeid med skoler får bedrifter formidlet hva slags kompetanse de trenger. Illustrasjonsfoto: Istock.

Publisert 17.06.16

Østfold

– Matindustrien i Østfold har et økende behov for tilgang på kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, sier påtroppende regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen. 

Fordeler med samarbeid mellom skoler og bedrifter

 • Elever får bedre yrkesveiledning
 • Kvaliteten i utdanningen heves
 • Elevenes muligheter på arbeidsmarkedet styrkes 
 • Bedriftene sikres tilgang på fagarbeidere med rett kompetanse

Østfold har sammen med Oslo, Akershus og Vestfold den prosentvis største andelen av bedrifter, sysselsetting og produksjonsverdi i den norske mat- og drikkenæringen (Mat og Industri 2014). Næringen har et økende behov for tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og bedriftene melder spesielt om økt behov for fagarbeidere med en kombinasjon av matfaglig og teknologisk kompetanse.

Derfor er det bekymringsfullt at det er få søkere til relevante fagutdanninger. Søkertallene til teknikk og industriell produksjon har gått ned i Østfold, og det har i flere år vært få søkere til restaurant- og matfag, spesielt industriell matproduksjon og kjøttfagene. I tillegg fører den teknologiske utvikling til at innholdet i utdanningene må justeres for å møte bedriftenes kompetansebehov. 

Skolen må vite hva Stabburet trenger

– I vår generalplan ligger økt teknisk og teknologisk kompetanse, automatisering av manuelle arbeidsstasjoner og forbedring av vareflyt som vårt overordnede mål. Dette vil vi ikke kunne gjennomføre uten tilføring av teknisk personell med automasjon i sin grunnutdannelse. Det er viktig at vi samarbeider med skolen slik at de vet hva slags kompetanse vi trenger, sier Eirin Skovly, fabrikksjef ved Stabburet Råbekken.

MatfagNett Østfold ble etablert for ett år siden, med mål om å styrke kvalitet og relevans i fagutdanningen og sikre mat- og drikkenæringen i Østfold tilgang til fagarbeidere med rett kompetanse.

Dette gjør bedriftene i MatfagNett

 • Lager rekrutteringsarrangementer
 • Holder foredrag for elever
 • Inviterer lærere og skolerådgivere på bedriftsbesøk og arbeidspraksis
 • Tar elever inn i praksisplasser og i lære

Engasjerte utdanningsledere og lærere på Glemmen og Mysen, og fagkonsulenter fra fylkeskommuner deltar i ulike nettverksaktiviteter sammen med representanter fra bedriftene. Dette bidrar til bedre forståelse av hverandres systemer og bygger gode relasjoner.

Disse er med i MatfagNett Østfold

 • Mills
 • Nortura Sarpsborg
 • Orkla Foods Råbekk
 • Lantmännen
 • Ertnes
 • Brynild
 • Glemmen og Mysen vgs
 • Seksjon for opplæring i skole og bedrift ved Østfold fylkeskommune
 • Kurs og Opplæringskontoret for Salgs- og Matfagene (K-O-M)
 • OKIndustri
 • NHO Mat og Drikke

16. juni inviterte NHO Mat og Drikke, Østfold Fylkeskommune og MatfagNett Østfold representanter fra næring og utdanning i Østfold, til dialogmøte om utfordringer knyttet til fremtidens kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien.

Saken ble opprinnelig publisert hos NHO Mat og Drikke