Moderne teknologi i skolen

INSPIRIA, NHO Østfold og Abelia inviterte 15. april lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold og lærere til det inspirerende frokostseminaret "Smart og enkel teknologi i det globale klasserommet".

Publisert 16.04.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

Seminaret ble holdt på INSPIRIA Science Center og på agenda sto teknologi i skolen, IKT og digital læring for å inspirere til nye veier til læring. Moderne teknologi, digital læring og nye læringsverktøy som spill og simulering gir løsninger som kan virkeliggjøre idealet om en undervisning tilpasset den enkelte elevs anlegg og forutsetninger.

Formålet med seminaret var å vise fram en del av de mulighetene som finnes innen læringsteknologi i Norge, både i form av digitale læremidler og systemer for oppfølging, primært da læringsanalyse. Men aller mest "best practice" og gode eksempler og pedagogiske metoder som viser hvordan læringsteknologi kan integreres i undervisningen og øke kvaliteten på læringen.

Programmet startet ganske bredt med å vise hvordan digital verktøy og læringsteknologi integreres på en hel skole - Children International School i Fredrikstad. De har også fordelen av at undervisningen foregår på engelsk som gir et bredere utvalg av digitale læremidler. Deretter viste Rolf Assev fram Dragonbox og snakket om spillteknologi. Så hvordan Microsoft arbeidet for å fremme digitale ferdigheter i tillegg til en innføring i mulighetene læringsanalyse gir i form av mer målrettet og differensiert undervisning – i dessuten til å redusere frafall – fra Conexus. Så avrundes det med et bredere eksempel som viser hvordan Karmøy kommune arbeider helhetlig for å løfte lærerne sin kompetanse og ta i bruk læringsteknologi i alle skolene i kommunen. Det hele ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Kåre Verpe.

"Digitale læringsverktøy gir større muligheter for individuelt tilrettelagt undervisning. Det er del av svaret på de store utfordringene i norsk skole: Hvordan vi kan vi sikre at hver enkelt elev blir møtt på sitt nivå, sette inn innsatsen tidlig og unngå frafall - med de store samfunnsmessige konsekvensene det har? Vi vil presentere mulige løsninger på dette under frokostseminaret ved Inspira Science Center 15. april", sier Knut Erik Beyer-Arnesen fra Abelia.

 

Kontakt oss