6 forslag - motvirke arbeidslivskriminalitet i Østfold

Regiondirektør Gulbrandsen lister opp seks forslag i Smaalene Avis på hvordan vi kan enda bedre bekjempe arbeidslivskriminalitet i Østfold.

#205

Bilde: Smaalene Avis

Publisert 30.01.18

Østfold

For de aller fleste har Østfold et godt og velfungerende arbeidsliv, men over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert og krevende. Med arbeidslivskriminalitet menes blant annet skatte- og avgiftskriminalitet, korrupsjon, grove bedragerier, trygdesvindel, grove brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig bruk av arbeidskraft. I en undersøkelse gjort av NHO svarer 25 prosent av bedriftene i Østfold at markedsandeler tapt som følge av useriøs konkurranse er en stor utfordring. Slik kan vi ikke ha det.

Arbeidslivskriminalitet en viktig utfordring. Den representerer betydelige problemer for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av Østfolds arbeidsog samfunnsliv som må konkurrere med aktører som driver utenfor lovens rammer. Derfor fremmer NHO-fellesskapet nå en rekke forslag for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er forslag som er rettet mot myndighetene, og også tiltak som næringslivet vil sette i verk selv, både alene og gjennom trepartssamarbeidet. Enkelt skissert ser punktene i tiltakspakken slik ut:

1. Målrettede tiltak mot spesielt utsatte bransjer.

2. Prioritert og koordinert innsats fra myndighetene.

3. Handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet.

4. Veiledere, sjekklister og kurs for å få innkjøpere til å velge virksomheter som ikke bryter regelverket.

5. Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet og praksisen må være lik over hele landet.

6. Styrke det organiserte arbeidslivet og stille høye krav til gjennomsiktighet, etikk og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

NHO ønsker ikke at noen skal tilbys arbeid for uanstendig lave lønninger. I enkelte bransjer finnes det utenlandsk arbeidskraft som kan trenge beskyttelse mot bruk av arbeidsvilkår som samlet sett er dårligere enn alminnelig for den aktuelle bransje. Denne sikringen kan for eksempel etableres gjennom almengjøring. En almengjort tariffavtale kan samtidig bidra til at det konkurreres på likeverdige vilkår.

28 milliarder kroner. Det er summen som fellesskapet svindles for årlig. Dette er penger våre sykehus, skoler, politi og andre viktige samfunnsaktører trenger. Arbeidslivskriminalitet rammer velferden vår når pengene ikke går til fellesskapet, men rett i lomma til den som svindler. En undersøkelse som er gjennomført på oppdrag fra Boligmappa.no viser at tre av ti nordmenn synes det er ok å benytte seg av svart arbeid i hjemmet. Dette tallet er altfor høyt. Når du handler hvitt bidrar du til et godt arbeidsliv der arbeidstakerne har rettigheter og bedriftene konkurrerer på like vilkår. Du bidrar med inntekter til fellesskapet.

Med NHOs tiltakspakke og treffsikre virkemidler håper vi å komme enda et stykke på vei for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi håper at også du vil bidra. 

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Kilde: Smaalene Avis