Si ja til nærvær og inkludering! Bestill forestillingen NÆRVÆR – INKLUDERING OG SAMSPILL I ARBEIDSLIVET

Formålet med forestillingen er hvordan kan vi benytte kultur i arbeidet med å skape et friskere arbeidsliv i Østfold.

#205

Fra visningen på City Scene, Fredrikstad 19.04.2018

Publisert 19.04.18

Østfold

Forestillingen bruker interaktiv teater for å fremme god og sunn deltakelse i næringslivet. Den er tilpasset den nye IA-avtalen og med dagsaktuelle temaer på agendaen. I samarbeid med IA-rådet og NAV arbeidslivssenter Østfold har det blitt utarbeidet et halvdagskonsept som besøker din arbeidsplass. 

Gjennom en blanding av humor, alvor og bruk av sang og musikk løftes aktuelle problemstillinger frem i dagen. 

- Norge har verdens beste arbeidsliv. Dette har aktørene i trepartssamarbeidet jobbet lenge for og vi er stolte over det vi som samfunn har fått til. Det arbeidet pågår hele tiden og nettopp derfor anbefaler jeg denne forestillingen, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold. 

For booking og mer informasjon om forestillingen ta kontakt med Per Ivar Clementsen på clem@online.no.