Når bedriftene vinner, så vinner hele Østfold-samfunnet

"Virke 24" er et helt nytt økonomimagasin som dekker Østfold og Follo. Regiondirektør Gulbrandsen har fått æren av å skrive den aller første månedens næringslivskommentar i den første utgaven av magasinet.

#205

Bilde: NHO Mat&Drikke og Virke24

Publisert 29.01.18

Østfold

Det året vi nylig har lagt bak oss, ble et godt år for næringslivet i Østfold. NHOs Økonomibarometer for siste kvartal i 2017 viste at markedstilfredsheten er høy blant Østfold-bedriftene og har utviklet seg stabilt gjennom fjoråret. Utviklingen for bedriftene i fylket vårt henger godt sammen med utviklingen for landsgjennomsnittet. 

Etter en kraftig vekst av eksport på 11 prosent i 2016 så vi en utflating i utviklingen under første halvdel av 2017. Etter noe nedgang, tok veksten seg opp. Til og med september i 2017 var verdien av vareeksporten 6 prosent høyere enn for samme periode i 2016.

Når bedriftene vinner, så vinner hele Østfold samfunnet. Ved utgangen av desember i fjor var det 3995 registrert helt ledige østfoldinger. Ledigheten hadde dermed gått ned med 8 prosent sammenlignet med desember 2016. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Østfold økte med 0,7 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016.

Hva nå, i 2018?
Hva må til for at 2018 også ender opp med å bli et godt år for bedriftene og Østfold-samfunnet? Som bakteppe er det nødvendig å vite at lykkes vi med å inkludere flere i arbeidslivet vil det være av enorm verdi for samfunnet, bedriften og den enkelte. At flest mulig er i jobb sikrer et godt samfunn å leve i for alle.

Norsk økonomi og Østfold står nå ved et vannskille. En langvarig gullalder ligger bak oss. Oljeproduksjonen og oljeinntektene er på vei ned. Samtidig treffer eldrebølgen med full tyngde, med økte utgifter til pleie og pensjoner. De siste tiårene har det vært lett å drive budsjettpolitikk i Norge. Oljefondet har vokst raskt. Dermed har også oljepengebruken kunnet vokse hurtig. Der andre land har måttet kuttet i budsjettene for å unngå for store underskudd, har vår utfordring vært hvor hardt vi skulle tråkke på gassen. Dette er nå historie.  Med økende utgifter og synkende inntekter for staten har vi store utfordringer i møte. Svaret på utfordringene er både kjempeenkelt og samtidig veldig krevende; vi må skape flere jobber i privat sektor.

Se til Råde
Skal vi klare dette må Østfold bedriftene ha de beste rammene for å lykkes. Nylig var jeg på flere bedriftsbesøk med ordføreren i Råde. Kommunen jobber kontinuerlig med å være en god næringsvert og dette har resultert i mange suksesshistorier og lokal verdiskapning. Jeg møtte mange dyktige bedrifter som vil satse videre på Østfold. Hovedtemaet for Østfoldkonferansen 2018 var jobbskaping og attraktivitet for næringslivet. Det er ingenting å si på viljen til Østfold-samfunnet og trepartssamarbeidet i fylket vårt jobber godt sammen for å lykkes med å skape flere arbeidsplasser.

Flere avgjørende suksessfaktorer
Skal vi fortsette den gode utviklingen må vi støtte opp om våre jobbskapere. Utdanningsaktørene må samarbeide tett og godt med næringslivet. Vi må ha en samferdselspolitikk som prioriterer bedriftenes behov i enda større grad. Tilgangen til markedet i EU og andre verdensdeler må ikke tukles med. Vi må ha et serviceinnstilt og effektivt byråkrati i kommunene som jobber sammen med bedriftene for å skape verdiskapning, ikke minst når det kommer til arealplanlegging. Bedriftene må kunne få god og rask innpass til virkemiddelapparatet for å bygge videre på en god ide. Vi må jobbe enda bedre sammen imellom oss i trepartssamarbeidet for å avdekke de useriøse spillerne i arbeidslivet og få bort med uærlige aktører.

Den gode nyheten er at Østfold allerede er et godt hjem for mange innovative bedrifter, og den enda bedre nyheten er at potensialet for å bli en bedre næringsvert med flere konkurransedyktige bedrifter er stor. Det er opp til oss som samfunn å gripe den.

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Link til innlegget i Virke 24: https://www.moss-avis.no/utgave/virke24/edition/5a685d92611dbf38c29c875f/13/5-67-571012