NæringsNM: Lokomotivet tilbake?

Er den negative trenden snudd for Nedre Glomma? På Østfoldkonferansen slapp NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund, tall fra NæringsNM som viser at regionen gjør et byks oppover.

Publisert 14.01.15

Østfold

Nedre Glomma er nå nummer 23 og nærmer seg dermed regioner vi gjerne ønsker å sammenligne oss med. – Vi håper dette er tegn på at Nedre Glomma er i endring og kan få den kraften som regionalt tyngdepunkt som Østfold har manglet, sier regiondirektør i NHO Østfold, Espen Nøklebye Evensen. Også Mosseregionen gjør et godt hopp frem til en 52. plass. Utfordringen er likevel klar: veksttakten og andelen sysselsatte i privat sektor er for lav i hele Østfold.

NæringsNM er NHOs årlige rangering av fylker, regioner og kommuner. Rangeringen måler andel sysselsetting i privat sektor, omfanget av nyetableringer og bedriftenes lønnsomhet og vekst. Tallene som slipper i januar 2015 er basert blant annet på bedriftenes egen regnskap fra 2013.

I næringsNM for 2014 for Halden og Indre Østfold litt tilbake. Dermed øker spredningen mellom Østfoldregionene i årets rangering. – Østfoldregionene har vært påfallende nær hverandre de siste årene til tross for store, lokale forskjeller mellom kommunene i hver region. Hvis både Fredrikstad og Sarpsborg fortsetter en positiv utvikling i Nedre Glomma vil det bidra til økt synlighet for Østfold. Det er positivt for hele fylket, for det er nettopp fraværet av ett sterkt og synlig kraftsenter som har vært påfallende ved Østfold tidligere, sier Espen N. Evensen.

Alle regionene i Østfold scorer høyt når det gjelder nyetableringer. Halden er høyest på 5. plass. Nyetableringsindikatoren er viktig fordi den gir signaler om tro på fremtiden. Flere steder er også lønnsomheten på vei oppover i næringslivet. Lønnsomhet og høy nyetableringstakt er et svært godt grunnlag for fremtidig vekst og privat sysselsetting.

Blant fylkene går Østfold en plass opp til 8. plass. Med mange kunnskaps- og oljefyrte fylker er det en plassering som NHO Østfold mener er et naturlig nivå for Østfold. I år har imidlertid NHO også rangert fylkene i en bransjejustert rangering som korrigerer for oljeintensive virksomheter. Da kommer Østfold på en femteplass, foran blant andre Oslo, Buskerud, Akershus og Nord-Trøndelag.

Samtidig som de to største byene går markert frem, har Østfold også de to mest næringssvake kommunene i landet. Aremark og Trøgstad kommer helt sist i rangeringen, mens Marker midt i mellom dem kommer på 90. plass. -Selv om vi er forsiktige med enkeltresultater for kommunene kan ikke de 338 plassene som skiller Marker fra Trøgstad og Aremark forklares ut fra ulike naturgitte forutsetninger som råstofftilgang eller avstander. De store forskjellene viser at det er ubalanse mellom privat sysselsetting og annen sysselsetting og at de mindre kommunene er for små til at de er selvstendige bo- og arbeidsmarkedsområder.

Østfold-resultater fra NæringsNM:

Navn n=428 (2014)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Halden

25

138

160

145

193

234

137

281

223

311

169

274

138

207

Moss

27

19

84

71

127

14

159

180

140

248

178

177

207

232

Sarpsborg

59

17

106

91

68

105

146

132

72

54

126

175

120

78

Fredrikstad

17

29

48

85

99

55

104

120

220

249

135

115

109

57

Hvaler

315

122

325

292

310

257

369

386

173

275

376

335

355

330

Aremark

241

362

183

409

404

210

428

216

397

425

352

289

401

427

Marker

294

145

239

239

375

42

274

197

109

360

337

324

287

90

Rømskog

56

392

337

217

171

205

297

213

371

208

262

399

385

195

Trøgstad

372

377

297

153

220

401

177

240

178

369

405

426

405

428

Spydeberg

139

141

28

82

62

146

117

23

182

381

212

260

97

208

Askim

32

86

88

113

184

143

318

65

184

250

102

180

113

49

Eidsberg

3

4

90

27

65

52

139

55

59

235

178

218

124

211

Skiptvet

378

366

190

126

340

224

152

366

180

117

370

308

354

211

Rakkestad

83

156

221

104

36

61

64

63

161

137

151

43

40

229

Råde

254

100

320

131

86

285

267

206

230

388

302

185

270

266

Rygge

30

35

182

212

87

109

60

33

246

250

74

130

104

43

Våler

390

299

408

170

397

120

407

371

320

250

318

383

260

384

Hobøl

92

214

247

203

242

302

223

245

337

322

137

317

389

259

 Østfoldresultater per kommune 2014 – delindikatorer

Navn NY n=428

Lønnsomhet

Vekst

Nyetablering

Størrelse

Halden

260

317

44

193

Moss

259

292

151

148

Sarpsborg

157

195

93

153

Fredrikstad

172

201

54

144

Hvaler

230

259

227

395

Aremark

411

386

355

421

Marker

212

70

29

311

Rømskog

353

42

76

328

Trøgstad

418

409

384

390

Spydeberg

161

208

261

185

Askim

49

221

45

240

Eidsberg

21

347

311

140

Skiptvet

94

253

63

409

Rakkestad

65

312

337

129

Råde

289

367

85

195

Rygge

178

171

11

172

Våler

309

295

225

398

Hobøl

328

96

72

415

 Østfoldregioner:

Region n=83

NM 2014

Lønnsomhet

Vekst

Nyetableringer

Størrelse

Halden

54

54

66

5

63

Indre Østfold

51

14

59

35

75

Mosseregionen

52

52

61

15

58

Nedre Glomma

23

26

38

11

48

 

RegionNY n=83

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Halden

7

32

40

39

53

51

35

56

60

68

52

74

46

54

Indre Østfold

20

35

36

29

44

33

57

25

34

73

59

67

39

51

Mosseregionen

13

9

38

28

41

12

47

43

49

64

45

57

63

52

Nedre Glomma

6

5

11

27

26

24

38

31

27

45

48

39

39

23

 

NæringsNM for hele landet publiseres 21. januar

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733