Positiv utvikling i ledigheten også blant unge i Østfold

Mens ledigheten ellers i landet øker, fortsetter den positive utviklingen i Østfold. Mens det er en ventet økning fra juni til juli, synker ledigheten med 2 prosent fra juli 2014 til 3,7% helt ledige.

Publisert 31.07.15

Østfold

Ledigheten blant unge mennesker i fylket gikk også ned. Ved utgangen av juli er det registrert størst nedgang i ledigheten for aldersgruppen 25-29 år. Sammenlignet med juli 2014, er det 5 prosent lavere ledighet blant 25-29 åringene, 1 prosent lavere for 20-34 åringer og 2 prosent lavere ledighet blant de som er 19 og under. Ledigheten i landet blant unge har derimot økt tilsvarende 2 prosent for 19 og under, 2 prosent for 20-24-åringer og 7 prosent for 25-29 åringer.

Ledigheten i fylket har gått ned i de fleste yrkeskategoriene. Nedgangen er størst, målt i antall personer, innen undervisning, barn/ungdomsarbeid, helse, pleie og omsorg, butikk/salgsarbeid. Innenfor ingeniør- og ikt-fag øker ledigheten mest, men vesentlig mindre enn i landet for øvrig.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733