Nettverksfrokost

NHO Østfold har startet sin rekke med nettverksfrokoster og innledet med "Endringer i Arbeidsmiljøloven" i Sarpsborg 9.12.

Nina Solli, fung.regiondirektør i Østfold, orienterer om NHOs medlemsfordeler i forkant av foredrag ved Silje Stadheim Almestrand.

Publisert 09.12.15

Østfold

Endringene i Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. juli 2015 og NHOs advokat Silje Stadheim Almestrand gjennomgikk de nye
reglene for midlertidig ansettelser, aldersgrenser og arbeidstid.
Deltakerne kom fra bedrifter av ulik størrelse og brukte tiden godt til å stille relevante spørsmål.

Nettverksfrokostene gjennomføres i samarbeid med NHO Oslo/Akershus og neste møte vil være 21. januar (Moss) og har "Permittering og nedbemanning" som tema. Les mer om program og meld deg på.