Østfold går frem i NHOs KommuneNM

Det er i år første gang at et flertall av kommunene i Østfold går frem. De 10 kommunene med fremgang representerer over 75 prosent av befolkningen i fylket.

#205

Ilustrasjon

Publisert 10.08.17

Østfold

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har siden 2011 levert en oversikt over hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side. Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås i NHOs KommuneNM.

- Til sammen gir disse tallene en god indikasjon på hvor god bærekraft en kommune eller region har til å kunne sikre vekst og velferd for de som bor og jobber der. Det er viktig å presisere at resultatene er indikasjoner, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen. 

Østfold går fremover
Østfold har en positiv utvikling og rykker opp til 10.plass fra fjorårets 11.plass blant landets fylker. Råde scorer best i Østfold. Det er spesielt på faktoren demografi (befolkningsvekst, netto innflytting og unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken) at Østfold scorer høyere. 

- Det er gledelig at Østfold har en positiv utvikling og at hele 75 prosent av befolkningen i fylket bor i kommuner som har riktig utvikling. Dette viser at næringslivet i Østfold trives, men vi må kontinuerlig jobbe for at vi får flere arbeidsplasser, mer innovasjon og økt verdiskapning. Målet er at Østfold blir et av landets fremste næringsvertfylker, fortsetter Gulbrandsen.  

Dårlige arbeidsmarked score
Selvom Østfold rykker opp fra fjorårets undersøkelse scorer fylket dårlig på arbeidsmarkedsindikatorene.

- Østfold scorer dårlig på arbeidsmarked indikatoren som består av delindikatorene sykefravær, uføre, sysselsettingsandel, arbeidsledige og arbeidsmarkedsintegrasjon. Dette er bekymringsfullt og alvorlig. Dette må fortsatt være en prioritert sak for hele Østfoldsamfunnet, avslutter Gulbrandsen.

Lurer du på hvordan det gikk med din kommune? Sjekk alle resultatene her: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/