Nortura og Mills er Lektor2-bedrifter

I forbindelse med Lektor 2- samarbeid har matindustrien i Østfold stilt med stort engasjement og lærerkrefter hos flere lokale skoler.

Publisert 08.12.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

Etter å ha studert læreplanen og planlagt sammen med lærere tok Mills utfordringen og laget interessante forelesninger, presentasjoner og omvisninger. Det var ivrige og lydhøre elever fra TIP, EL og RM ved Glemmen videregående skole, som lyttet interessert til Mills foredrag om helse, ernæring, næringsstoffer og HMS i november. De samme elevene dro senere på bedriftsbesøk til Mills for å bli kjent med deres produksjon.

Lærerne berømmer sin bedriftspartner for at skolen ble så godt tatt imot og at elevene har fått anledning til å oppleve naturfag i praksis og lære en god del om matvareproduksjon og om arbeidslivet.

- Vi er svært takknemlige for et godt samarbeid med næringslivet og vi ser hvilke effekter dette har for våre elever. Som skole er vi avhengige av en god dialog med bedriftene for at opplæringen skal være i tråd med næringslivets behov, sier Cathrine Monsen, utdanningsleder fra Glemmen videregående skole.

Nortura Sarpsborg samarbeider med flere skoler i Østfold. Denne høst har bedriften blant annet samarbeidet med elever ved toppidrett på St. Olav videregående skole i Lektor 2 ordningen. I fagene naturfag og treningslære har elevene i denne perioden hatt fokus på kropp, ernæring og helse.

- Et godt grunnlag bygges for god kunnskap om hva som kan gi god livskvalitet for den enkelte. Samarbeidet med Nortura er med på å levendegjøre fagstoffet, sier lærer og koordinator for dette opplegget Hildegunn Moland.

Petter Grøtvedt Kildebo, nestleder skjæring var på skolen og underviste i anatomi i ernæring. Tema var menneskets og grisens anatomi og elevene fikk sett og kjent på ulike ledd og sener. Samtidig fikk elevene et innblikk i matbransjen. Besøk til Nortura og praktiske oppgaver var det som sto neste for tur. På grunn av høyt trykk i produksjonen før jul, fikk elevene bare en liten titt. Men det gjorde stort inntrykk.

- Det var veldig uvant for elevene, men jeg tror de fikk en smak på hva yrkeslivet kan tilby, sier Hildegunn Moland.

Alt de lærte skal idrettselevene igjen lære bort til ungdomsskoleelever.  9.klassinger kan på nyåret se fram til besøk i faget «Mat og helse», der toppidrettselevene skal vise fram fagstoffet gjennom stands.

Nortura i Sarpsborg og Mills i Fredrikstad er både Lektor 2- bedrifter og aktive deltakere i MatfagNett Østfold, nettverket for skole og bedrift.

- Jo flere vi får stimulert til å velge realfag og yrkesfag, jo større rekrutteringsbase vil både bedriftspartnere og hele industrien ha. Det er utelukkende positivt for alle, sier Elena Rosnes. 

Kontakt oss