Ny E18-stopp i Ås

Nok engang er det risiko for at Ås kommune klusser til fullføringen av E18 til Vinterbro. NHO er på banen.

Vogntog som dette gjør seg bedre på motorvei enn på dagens E18 - også gjennom Ås.

Publisert 07.11.14

Østfold

På linje med de andre kommunene langs E18 skal Ås kommune ta prinsipiell stilling til bompengefinansiering i november. Ås formannskap forsøker nok en gang å stikke kjepper i hjulene for E18 gjennom Follo.  Statens Vegvesen uttaler at hvis kommunene ikke godkjenner bompenger stopper de arbeidet med ny E18, siden finansieringen da ikke vil være på plass.

- Nå må politikerne løfte blikket, og ta hensyn til hva som er viktig for næringslivet i hele regionen, og ikke bare tenke på Ås kommune, sier regiondirektør Nina Solli, NHO Oslo og Akershus.  - Vi husker alle oppstyret for et par år siden, da kommunestyret i Ås holdt på å stoppe hele utbyggingen av E18 fordi politikerne ønsket å få utredet alternativt trasevalg. Nå står vi en ny skillevei, og formannskapet vurderer vedtak som kan forsinke Europaveien, sier Solli.

Også i Østfold er næringslivets største interesseorganisasjon skuffet og hoderystende.  -Det er tid for Ås å vise solidaritet med alle brukerne av E18, og ikke minst innbyggerne i de øvrige kommunene som har akseptert at bompenger er eneste måten å få en trygg E18 på, sier regiondirektør Espen Nøklebye Evensen i NHO Østfold. - Hvis Ås kommune har ambisjoner om å bli et knutepunkt, må politikerne ta ansvar og hensyn til hva som er viktig for hele regionen. Ås er vertskap for et av landets mest spennende universitet og vil nyte godt av flere milliarder kroner i statlige investeringer. Da forventer vi litt større tanker derfra, fremhever Evensen.

- NHO er i utgangspunktet enig med alle de som mener at veisystemet burde være fullfinansiert av myndighetene. Medlemmene våre har imidlertid ikke råd til den sendrektigheten som full offentlig finansiering medfører. Derfor har man akseptert bompengeløsninger for E6 og E18, slik man har sett seg nødt til andre steder. Alternativet til utbygging koster rett og slett for mye i kø, sårbarhet, uforutsigbarhet og trafikkusikkerhet. Særlig det siste bør også engasjere selv den mest innbitte bompengemotstander: vil Ås ha en mer trafikksikker europavei gjennom kommunen eller ikke, spør Espen Evensen

Hele farsen omkring utbyggingen av E18 gjennom Ås viser tydelig at planprosessene for regional og nasjonal infrastruktur må legges opp slik at ikke den enkelte kommune får for stor makt til å trenere. Det ville også hjulpet om kommunene var så store at de forsto sitt ansvar for gode transportkorridorer i regionen.

Nå oppfordrer NHO-direktørene politikerne i kommunestyret i Ås til å løfte blikket og ta ansvar for regionen og det nasjonale veinettet. En bedre vei mot Sverige kan bare styrke Follos muligheter som lokalisering for logistikk og annet næringsliv, derfor er det ingen grunn til å sende prosjektet ut på nye runder.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733
Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773