Nye tall: Laveste marsledighet på 10 år i Østfold

Utviklingen fortsetter i positiv retning og ledigheten i Østfold fortsetter å synke.

NHO ÅK18 profilfoto: to kollegaer. To smilende kollegaer i kontorlandskap.

Østfolds positive utvikling fortsetter med færre ledige.

Publisert 23.03.18

Østfold

I Østfold er det nå 4 186 helt ledige personer, 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang med 10 prosent, 450 personer, fra mars 2017.

Den registrerte ledigheten har falt jevnt de siste fem årene, og marsledigheten er nå den laveste på ti år i Østfold.

Ungdomsledigheten fortsetter også å falle. Det var registrert 1 295 unge helt ledige under 30 år, hvilket utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken i den aldersgruppen. I tillegg deltar 388 unge på arbeidsmarkedstiltak, som til sammen utgjør en bruttoledighet på 5,2 prosent, 1 683 personer. Dette er en nedgang på 13 prosent i forhold til mars i fjor.

-Nyheten gleder hele Østfold-samfunnet. Utviklingen er positiv, men det kan ikke stoppe her. Utenforskapet er fortsatt en utfordring i fylket vårt som vi alle må fortsette å jobbe med, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

I mars ble det lyst ut 1 125 stillinger i Østfold via NAV, en økning med 24 prosent fra mars i fjor. Det ble utlyst flest stillinger innen helse, pleie og omsorgsyrkene med 376 stillinger, butikk- og salgsarbeid med 151 stillinger og bygg og anlegg med 88 stillinger.  

-Den eneste bærekraftige måten å få ned ledigheten i Østfold på er å skape flere arbeidsplasser, og disse må først og fremst komme i privat sektor. Flere arbeidsplasser er et resultat av konkurransedyktige bedrifter, derfor må Østfold støtte opp om våre jobbskapere på best mulig måte, understreker Gulbrandsen.