Nyskapingsprisen til Slåttland og X-Noise

Nyskapingsprisen - Østfold

Slåttland Mek Industrier AS er tildelt NHO Østfolds Nyskapingspris 2014 for utviklingen av industristøydemperen X-Noise. Prisen ble overrakt grunder Sigurd Slåttland under frokostseminaret Nyskapingsnettverket Østfold på Høgskolen.

Publisert 17.06.14

Østfold

NHOs nyskapingspris skal belønne enkeltmenneskers initiativ og skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Slåttland Mek Industrier og X Noise får prisen for vise innovativ omstillingskraft i  sitt arbeid med å heve kompetansenivå samt utvikle moderne teknologi for støydempingskonseptet for off-shore og maritime sektor. 

Prisvinneren har utviklet seg fra å være et tradisjonelt mekanisk verksted til å bli ledende i å skreddersy løsninger til off-shore og maritim sektor.  Bedriften har bygget nytt industribygg på Rudskogen, doblet omsetting  og har et budsjett for 2014 på 200 millioner. Antallet ansatte har gått fra 25 til 60 ansatte de siste to årene og bedriften har etablert et datterselskap i Vietnam. Slåttland er til inspirasjon ved å vise evne til å overkomme avstandsulempen til markedet gjennom sterk kundeorientering og innovativ utvikling. Fra Indre Østfold leverer bedriften sine produkter til hele verden. Slåttland sitt slagord – «Together for the best solution» gjenspeiler et tillitsforhold med fokus på kundens behov og leverandørens mulighet og gir god effektivitet. Dette har gjort bedriften til en ønsket samarbeidspartner verden over. 

Grunderen Sigurd Slåttland har vært en pådriver til fornyelse og nyskaping og har utviklet nye nisjeprodukter som klarer å konkurrere med de beste. Han har samarbeidet med SINTEF i utviklingen av støydempekonseptet.

 – Dette er et flott eksempel på godt samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringsliv, som vi håper å se mer av i Østfold, sier Espen N Evensen, Regiondirektør i NHO Østfold som delte ut den prestisjefylte prisen.

–  Industriell støydemping er viktig for ansattes helse og for å redusere støybelastningen til bo- og arbeidsmiljøet rundt produksjonssteder, og spesielt innenfor olje og gass industrien. X-Noise har en nøkkelrolle for å kunne oppfylle kravene til helse, miljø og sikkerhet.  I NHO er vi derfor veldig stolte over at en Østfold bedrift har utviklet en løsning på denne viktige utfordringen fra bunnen av og som nå selges over hele verden, sier styremedlem i NHO Østfold, Ragnhild Larsen Ekeberg, som delte ut prisen.

–  Dette var en hyggelig anerkjennelse å få, sier Sigurd Slåttland. Innovasjon er helt nødvendig for at vi skal kunne være med å konkurrere med lavtlønnslandene. Vår kompetanse og våre produkter må derfor være blant de aller beste for å konkurrere med resten av verden. Hos oss i Slåttland gruppen, er det er lagånden og dyktige medarbeidere som har gjort resultatene til det de er i dag.

 

Kontakt oss