14 kommuner for mye i Østfold

Større kommuner vil løse oppgavene bedre.

Publisert 13.08.15

Østfold

I dag lanserer NHO sitt alternative kommunekart og foreslår at Østfold skal bestå av fire storkommuner - Halden, Nedre Glomma, Indre Østfold og Moss.

Fire kommuner vil løse oppgavene bedre enn dagens 18 - både for bedriftene og for innbyggerne.  Dagens oppflisete kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden. 

I dag stiller bedriftene og innbyggerne større krav til kompetanse og koordinering.  Bo- og arbeidsmarkedsregionene har utvidet seg de siste årene, mens kommunegrensene har ligget fast.

Klikk frem din kommune i vårt interaktive kart

Dagens mange småkommuner gir unødvendig byråkrati og det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.  Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger.

Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt både i offentlig og privat sektor.

NHO mener at kommunesammenslåinger vil være et viktig politisk grep både for å løse pressutfordringene i bykommunene og attraktivitetsutfordringen i mindre kommuner, og styrke konkurransekraften for næringslivet.

Dette skaper:

Geografisk utstrekning: Større kommuner gjør det lettere å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.

Demografisk tyngde: Større kommuner styrker fagmiljøene og bidrar til en effektiv saksbehandling, og til at kommunene kan være en mer kompetent medspiller for næringslivet.

Mer rasjonell struktur: Større og færre kommuner gir grunnlag for stordriftsgevinster som kan overføres til innbyggere og bedrifter i form av lavere skatter og avgifter. Det vil også bidra til å redusere antall interkommunale selskaper og skape nødvendig distanse når det gjelder saker som krever habilitet.

Økt handlingsrom: Større kommuner vil gi kommunene økt handlingsrom og kapasitet til å påvirke regionens attraktivitet.

 

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733