Økonomibarometer 1. kvartal 2016

NHOs ferske økonomibarometer viser at oljekrisen er i ferd med å spre seg fra Vest- og Sørlandet til hele Norge. Østfoldbedrifter er mer optimistiske enn resten av landet

Publisert 10.03.16

Østfold

– Østfold merker nå fordelen av å ha et næringsliv som står relativt uavhengig av oljeindustrien, sier fungerende regiondirektør i NHO Østfold, Nina Solli.  Mange bedrifter er godt posisjonert til å vokse og bidra til nye løsninger for framtiden.

Men dette krever kapital og investeringer. NHO er derfor svært bekymret over at bedriftsinvesteringene har falt for tredje året på rad. -Uten nye investeringer ser vi heller ingen vekst i økonomien eller nye arbeidsplasser, understreker Solli.

– NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2016 viser hvordan krisen er i ferd med å spre seg til stort sett alle deler av landet. Oslo og Akershus begynner å nærme seg situasjonen bedriftene på Vestlandet har opplevd. Østfold er foreløpig mindre berørt, sier Nina Solli.

Økonomibarometeret bygger på svarene fra 2311 bedrifter, der bedriftslederne blir spurt om markedsutsiktene. 21 prosent flere av NHOs bedrifter oppgir at de er mer negative enn positive, når de vurderer budsjetter og ordreinngang for de neste 12 månedene. I Østfold har bildet snudd. Ved forrige kvartal hadde 5 prosent flere et negativt markedsperspektiv. For dette kvartal har 7 prosent flere av de spurte et positivt markedsperspektiv.

Næringslivet i Østfold er godt posisjonert for å bli en vekstmotor. Markedsoptimismen hos våre bedriftsledere viser dette. Men for å lykkes må våre politikere bidra til at bedriftene får de samme rammebetingelsene som våre konkurrenter i Europa.

- I disse dager drøfter stortingspolitikerne en skattereform, som vi håper vil sikre nettopp dette, påpeker NHOs regiondirektør. Bedrifter i Østfold merker at skattetrykket gjør det krevende å skape verdier og arbeidsplasser. Investorer ser heller til eiendom eller utlandet enn norske bedrifter.

NHO mener at avvikling av skatt på arbeidende kapital er det viktigste tiltaket for at norske investorer skal investere i fremtidsrettede næringer.

- Vi ber derfor at Østfold-politikerne vil stå omforent i å avskaffe denne skatten, som hindrer utviklingen av nye arbeidsplasser i vårt fylke, avslutter Solli.