Positiv Østfoldtrend fortsetter

Næringslivets økonomibarometer viser ikke bare at Østfold er godt skjermet fra de største virkningene av lav oljepris, men også at markedssituasjonen er i bedring. Bedriftsledere i Østfold opplever markedssituasjonen i andre kvartal som enda bedre enn i første kvartal. Det plasserer Østfold som nummer fem blant fylkene. Trøndelagsfylkene topper listen, mens Agderfylkene er i bunnen. Også fremtidsutsiktene er positive blant bedriftsledere i Østfold, i motsetning hva det er for hele landet.

Publisert 10.06.15

Østfold

-Vi visste at Østfold ville komme godt ut fordi vi ikke er så oljeavhengige som store deler av resten av landet. Det som likevel er virkelig positivt er jo at markedssituasjonen oppleves som enda bedre enn forrige kvartal og at markedsutsiktene er gode. Det betyr at næringslivet i Østfold har en struktur og er involvert i markeder som er skånet for de alvorlige endringene man ser andre steder. I Østfold har vi ikke vært bortskjemt med ekstrem vekst og høy lønnsomhet. Derfor har vi en god plattform med fornuftige grunnkostnader å bygge på når vi nå rigger Østfold for vekst, sier regiondirektør Espen N. Evensen i en kommentar.

Østfold trenger 6000 flere arbeidsplasser i privat sektor. NHO-sjefen mener tiden nå er kommet. -Næringslivets egen tro på vekst er den sterkeste driveren for vekst fordi den er selvforsterkende, sier Espen N. Evensen.

Næringslivets økonomibarometer er en undersøkelse som Næringslivets hovedorganisasjon gjennomfører blant sine medlemsbedrifter. I alt har 2237 bedriftsledere svart på hvordan de oppfatter markedssituasjonen og hva de tror om utviklingen de neste 12 månedene.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733