Økonomibarometeret Q1/14

NHO bedriftene i Østfold melder om en litt bedret markedssituasjon i NHOs økonomibarometeret som ble lagt frem torsdag.

Publisert 06.03.14

Østfold

Det går nå litt bedre i Østfoldbedriftene enn hva det gjorde ved årsskiftet. Markedsutsiktene er nesten uendret, mens sysselsettingsanslagene for 2014 er økt fra 0,2% til 1,8%. Det er høyere anslag enn for hele landet. Det er først og fremst en svakt økende optimisme i eksportrettede virksomheter som nå trekker opp både investeringsnivået og sysselsettingsanslagene. Optimismen skyldes økende etterspørsel og at de norske kostnadsulempene dempes når kronekursen en lav.

-Den økende optimismen symboliseres typisk nok ved at næringsminister Monica Mæland i dag åpner en ny linje der det er investert 220 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs. For bare to uker siden var det fabrikkåpninger både hos Borregaard i Sarpsborg og Mills i Fredrikstad. Forrige uke kom meldingen om at enda en engineeringbedrift etablerer seg i Moss, og hele Østfold ser frem til at landets største slakteri for hvitt kjøtt settes i drift på Hærland til høsten. Her kommer det gode nyheter for hele fylket, og som hele fylket trenger. Og de kommer fra ulike bransjer – også i bransjer som ikke er eksportrettet. Det er den bredden som er Østfolds styrke, men også vår største utfordring fordi det er vanskelig å bli synlig, sier regiondirektør Espen N. Evensen i NHO Østfold. Hans billigste medisin er at man må fremsnakke hverandre. – Når naboene skryter av hverandre, øker verdien og interessen for hele nabolaget.

Litt lysere tider innebærer likevel ingen friskmelding av næringslivet i Østfold. Fylket har landets høyeste arbeidsledighet, og befolkningsveksten er såpass stor at det må skapes mange nye arbeidsplasser også i fremtiden. – I det innenlandske markedet følger vi nå utviklingen i byggenæringen spesielt. Bransjen fikk en kraftig oppbremsing før jul. Selv om det er gitt igangsettingstillatelse for flere boliger i første kvartal enn i fjor, er utbyggere tilbakeholdne med oppstart. Boligbyggingen er dermed svakere. Byggenæringen rammes også av at boligeierne utsetter rehabilitering, ombygging og tilbygg i påvente av mulig innføring av skattefradrag (ROT-fradrag). Sammen med Byggenæringens landsforening har NHO Østfold ivret for denne måten å rydde i dette markedet på fordi byggenæringen er større i Østfold enn ellers i landet, sier Espen N. Evensen.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733