Oppturen favner bredere

Vårt ferske økonomibarometer og andre nøkkeltall bekrefter vurderingene i forrige Økonomisk overblikk: Oppsvinget i norsk økonomi etter oljebremsen er i godt gjenge.

#205

Roald Guldbransen, regiondirektør NHO Østfold. Fotograf: Moment Studio

Publisert 02.10.17

Østfold

En kraftig opptrapping av oljepengebruken har økt offentlig og privat etterspørsel. Kronefall og lav lønnsvekst har bedret konkurranseevnen. Veksten hos mange av Østfold-bedriftenes viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Ikke minst ser det ut til at den sterke nedgangen i oljeinvesteringene på det nærmeste er over og Østfold-bedriftene får stadig flere bestillinger fra oljenæringen.

- I de aller fleste bransjer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Oppgangen resulterer i økt etterspørsel og økte investeringer fremover for bedriftene i Østfold, sier Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold. 

- En stadig større andel av bedriftene varsler at de vil ansette flere. Dette er gode nyheter for Østfold. Vi har fortsatt alt for mange som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Gulbrandsen.

- Oppturen i økonomien må ikke tas for gitt. Politikerne må sørge for at Østfold-bedriftene har gode, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser. Da vil oppturen kunne fortsette, avslutter Gulbrandsen

NHO Østfold mener:

  • Det må føres en ansvarlig finanspolitikk som ikke gir særnorsk høy rente og sterk kronekurs.

  • Gode, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for bedriftene er avgjørende for at oppturen skal fortsette for Østfold. Et eksempel er gode virkemidler for støtte til forskning, utvikling og innovasjon i bedrifter.

  • Bedriftene i Østfold ønsker og trenger dyktige Østfold-ungdommer med riktig og oppdatert kompetanse. Ungdommene i Østfold må tilegne seg relevant kompetanse næringslivet har behov for i dag og i fremtiden.