Bedriftene i Østfold tror på vekst!

NAV Østfold sin bedriftsundersøkelse for 2018 viser at bedriftene er optimistiske og forventer vekst , flere bedrifter ønsker lærlinger og at det er en utfordring å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.

#205

Fotograf: Sigve Aspelund

Publisert 09.05.18

Østfold

Resultatene baserer seg på svar fra nærmere 880 virksomheter i Østfold. 26 prosent av bedriftene forventer økt bemanning det kommende året. Det er store variasjoner mellom næringene, men det er spesielt innen informasjon og kommunikasjon og bygg og anlegg at optimismen er størst.

Regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold er glad for å se at optimismen er stor blant mange av bedriftene i fylket.

Det viktigste for Østfold er at ledigheten fortsetter å gå ned og antall arbeidsplasser øker, noe denne undersøkelsen bekrefter. De lokale bedriftene skaper jobber og verdiskapning, vi må fortsette å heie på dem, sier Gulbrandsen.

Samtidig med forventninger om vekst opplever mange virksomheter utfordringer med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Bedriftene rapporterer om at det er størst problemer med å få tak i kvalifiserte tømrere og snekkere, sykepleiere, helsefagarbeidere og betongarbeidere.

- Bedriftene i Østfold skriker etter gode fagfolk. Skolene må jobbe tett med bedriftene slik at det blir en god match mellom tilbud og etterspørsel. Utdanningen må være kvalitetsmessig god og relevant, understreker Gulbrandsen i NHO.

220 bedrifter som har deltatt i undersøkelsen ønsker å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune, for enten å bli godkjent lærebedrift eller å utvide antall lærlinger. Dette er en økning med 45 bedrifter, sammenlignet med i fjor. Økningen gleder regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

- Bedriftene tar samfunnsansvar og bidrar til utdanning av fremtidens fagarbeidere, de satser på unge østfoldinger, fastslår han.

Kilder: Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad og Halden Arbeiderblad.