Østfold med mest fremtidstro

Økonomibarometeret i første kvartal viser at oljeskyggen er blitt mindre og at det økonomiske Norge er i kraftig endring. Markedsutsiktene er best i Østfold og på bunnen i Rogaland.

Publisert 09.03.15

Østfold

NHOs økonomibaromterer for første kvartal viser en alvorlig økonomisk situasjon. Veksten i europeisk økonomi lar vente på seg, og nedgangen i investeringsnivået i oljesektoren får store ringvirkninger som merkes også i Østfold. Det ventes et svakere arbeidsmarked i 2015.

Nedgangen merkes hardest i de oljefyrte regionene i landet. Markedssituasjonen i første kvartal plasserer Østfold på landssnittet. Vestfold er øverst, mens Agderfylkene er nederst. Når det gjelder markedsutsiktene de neste 12 måneder er Østfold nå øverst, og har en markert fremgang fra forrige kvartal.

- Dette er både gledelige og viktige tall som bekrefter andre indikatorer på det samme. Ledigheten er avtagende og viktige eksportbedrifter har fått god drahjelp av lav kronekurs og lave renter. Den siste kjempekontrakten til Nexans viser at det er konkurransekraft i grunnfjellet av næringslivet i Østfold. Det er et godt grunnlag for videre og nødvendig vekst, sier regiondirektør Espen N. Evensen.

At det går bedre i Østfold både relativt og faktisk gir likevel ikke grunn til å hovere. - Nedkjølingen i petroleumssektoren er alvorlig også for Østfold. Enkeltbedrifter er direkte berørt og statens inntektsbortfall rammer også Østfold. At det er reell positiv utvikling i markedsutsiktene er derfor ekstra gledelig og viktig. Det bekrefter inntrykket fra Nærings-NM der Østfold plasserer seg godt i en "oljekorrigert" rangering, og der flere regioner har svært høy nyetableringstakt. Nyetableringer er jo selve syretesten på fremtidstro. Utfordringen nå er å gi både eksisterende og nye bedrifter best mulig grunnlag for vekst og sysselsetting, sier Espen N. Evensen.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733