Sirkulærøkonomi: Østfold er Norges gjenvinningshovedstad

Regiondirektør Roald Gulbrandsen skriver i Moss Avis om hvordan Østfold hjelper Norge med å skape mer med mindre - samtidig som det skapes nye arbeidsplasser i fylket vårt.

#205

Regiondirektør Roald Gulbrandsen

Publisert 20.12.17

Østfold

Nå er det bestemt at Østfold får et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Øra. Verden har begrenset med naturressurser og råvarer. Derfor må vi bruke ressursene om og om igjen. Dette er essensen i sirkulærøkonomi. I en sirkulær økonomi består ressursene i kretsløp i økonomien, på samme måte som naturen fungerer i kretsløp. Slik kan vi bedre ressursutnyttelsen, og minske forbruket av ressursene våre. Dette vil bidra til å løse både ressurs- og klimautfordringer.

La oss se på et eksempel på sirkulærøkonomi i praksis fra Østfold; Norsk Gjenvinnings samarbeid med isolasjonsprodusenten GLAVA. Glass er den viktigste råvaren til GLAVAs produksjon av isolasjonsmateriale. Tidligere importerte GLAVA glass fra Europa, mens Norsk Gjenvinning eksporterte glass i rammer til forbrenning i Finland. Nå har Norsk Gjenvinning satt opp en løsning for glassknusing på sitt anlegg i Fredrikstad. Her blir glasset knust før det brukes som råvare i GLAVAs produksjon. Råvarene fra Norsk Gjenvinning tilsvarer cirka en tredjedel av GLAVAs glassbehov, og erstatter GLAVAs import av glass og forbruk av jomfruelige råvarer som sand, dolomitt, kalk og soda. 

I tillegg til å løse ressurs- og klimautfordringer bidrar sirkulær økonomi til å skape flere jobber. Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger Østfold bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser. Innovative løsninger av bedrifter har gjort Østfold til gjenvinningshovestaden i Norge. Disse løsningene har også gitt fylket vårt flere hundre arbeidsplasser fordelt på en rekke bedrifter. Veien fremover går på mange måter i sirkel. 

Kilde: Moss Avis