Østfolds arbeidsliv og økonomi er avhengig av fleksibilitet - innleie av arbeidskraft

Regiondirektør Gulbrandsen skriver hvorfor et forbud mot innleie ikke er veien å gå.

#205

Foto: Bravida

Publisert 08.03.18

Østfold

Representantforslagene fra Rødt, Ap, Sp og SV (høring i arbeids- og sosialkomiteen – representantforslag vedrørende innleie av arbeidskraft) har til felles at det foreslås å forby innleie av arbeidskraft, geografisk og/eller bransjemessig begrenset, eller det foreslås å utrede med sikte på et midlertidig forbud. NHO Østfold er imot alle de foreslåtte varianter av forbud mot innleie.

Fast ansettelse er og skal være hovedregelen
NHO Østfold deler oppfatningen om at fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig er det et behov for fleksibilitet for å dekke opp ved for eksempel sykdom, fødselspermisjon eller topper i produksjonen. Adgangen til innleie skal ikke fortrenge fast ansatte slik vi nå ser i deler av bygg- og anleggsbransjen.

-Det må ryddes opp der hvor det er nødvendig, men løsningen er ikke forbud. Det er viktig at vi ikke ved å prøve å løse en situasjon, skaper andre problemer. Noe et forbud vil gjøre. For Østfolds arbeidsliv og økonomi er avhengig av fleksibilitet, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.

Muligheten til innleie er vinn-vinn situasjon
Byggebransjen trenger innleie fra bemanningsbedrifter. For at ikke store byggeprosjekter skal stoppe opp har byggebransjen et klart behov for å kunne leie inn ekstra mannskap. Ofte skjer det uforutsette ting underveis i byggeprosessen med behov for flere håndverkere for å ferdigstille et prosjekt til avtalt tid. Industrien er også helt avhengig av å kunne leie inn arbeidskraft. For å kunne gjennomføre en stor industrikontrakt, må bedriftene ha tilgang på kompetent arbeidskraft som ikke alltid er å finne på produksjonsstedet.

Videre er det viktig å understreke at bemanningsbransjen også er en døråpner inn i arbeidslivet for veldig mange.

-Muligheten til innleie, ved fravær og for eksempel produksjonstopper, er en vinn-vinn situasjon. Det bidrar også til at de som står utenfor arbeidslivet, som studenter og arbeidsledige, får en mulighet til å komme inn, sier Gulbrandsen.

Bravida er et installasjons- og serviceselskap med flere avdelinger i Østfold. Adm.direktør Tore Bakke er tydelig på at et forbud ville vært en katastrofe for prosjektene – og på sikt også for arbeidsplasser i norsk teknisk entreprenørnæring: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/-et-forbud-mot-innleie-gjor-det-umulig-for-norske-bedrifter/

Konkrete forslag til ny regulering fra NHO

  • Ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» skal kun gjelde ved innleie av reelle vikarer og ved arbeidsstopper.

  • Der innleie skjer på mer regulær basis innen bygg, anlegg og deler av industrien, hjemlet i § 14-12 (2), må arbeidstakerne sikres forutsigbarhet – dvs. avtalt stillingsomfang med korresponderende lønns- og arbeidsplikt. NHO støtter Regjeringens forslag til en nærmere presisering av fast ansettelse.