Pilotprosjekt for gründere i Askim

Har du akkurat startet bedrift eller har du en forretningside du vil teste ut? I august starter opptaket til start opp-felleskapet Askim Drivhus.

Publisert 07.07.14

Østfold

- Ta ideen din ut i livet!
Askim Drivhus er et samarbeidsprosjekt mellom Etablererservice Østfold, Askim sparebank, Askim kommune og Höegh Eiendom AS, hvor målet er å skape nye arbeidsplasser i kommunen.

Gründere i Askim Drivhus får:
 
-          gratis kontorplass i splitter nye lokaler  hos
            ØstfoldNæringspark i seks måneder.
-          tilgang på alle fasiliteter, som møterom, café, resepsjon og
            fellestjenester mot en egenandel på kr 500 i måneden.
-          gratis bedriftsveiledning fra Etablererservice Østfold
           gjennom hele perioden.
-          et  levende kontorfellesskap og nettverk med andre  
           gründere. 
Kandidater som satser videre etter perioden er over kan søke om en startpakke som inneholder:
-          stipend fra Askim sparebank på kr 20.000
-          logo, visittkort og Facebook-side til bedriften fra  
           Dalsgrendesignbyrå.
Askim Drivhus vurderer kandidatene basert søknader og intervju. Planen er opptak en gang i halvåret, men i første omgang går pilotprosjektet frem til februar 2015.

Slik blir du med:
- Send en søknad med en kort presentasjon av din bedriftsidé til soknad@askimdrivhus.no
- Søknadsfristen er 25. august og opptaket er klart 5. September
- Det stilles ingen krav til hvor ofte man bruker kontorplassen,  men man må levere en statusrapport  annenhver måned.

For spørsmål, kontakt prosjektleder Carsten Sørlie i  Østfold Bedriftsenter AS / Etablererservice Østfold:

Epost: carsten@bedriftssenteret.no
Mobil: +47 97 08 60 10
Med vennlig hilsen
Carsten A. Sørlie
Etablererservice Østfold
Telefon: + 47 69 70 13 20
Mobil: +47 97 08 60 10