Posisjonert for vekst - mangler stordriftsfordelene

- Årets Kommune-NM er et tydelig bevis på behovet for kommunereform. For å løfte næringslivet inn i fremtiden trenger vi ny administrativ struktur, sier Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

Regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

Regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

Publisert 01.08.16

Østfold

NHOs Kommune-NM 2016 

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid med Vista Analyse.

Etter den oljerelaterte nedturen på Sør-Vestlandet, går mange Rogalandskommuner tilbake. Særlig slår arbeidsmarkedsindikatoren kraftig ut. - Vestlandet opplever nå den samme situasjonen som Østfold har hatt lenge, sier regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen.

De minste kommunene er svakest

Østfold går samlet frem, mens halvparten av kommunene faller ytterligere tilbake. Det er de minste kommunene som blir svakere. – Her er det ikke tilstrekkelig dynamikk til å klare en snuprosess. Her er alt å vinne ved å slå seg sammen til sterkere og mer bærekraftige enheter, sier Gulbransen.

- Dagens kommunestruktur ble formet da vi enda kjørte med hest og vogn, og all kommunikasjonen måtte skje ved personlig oppmøte. I dag laster vi ned skjemaer fra nettet og snakker med saksbehandler på telefon. Bedriftene i Østfold møter tøff konkurranse utenfra med kompetanse og kontinuerlig omstilling. Næringslivet trenger kompetente og effektive partnere i det offentlige som støtter oss. Jeg vet at det er mange dyktige ansatte i offentlig sektor som vil nettopp det, sier han.

 Større kommuner gir stordriftsfordeler

Gulbrandsen viser videre til dagens kommunestruktur som innebærer for mange kontaktpunkter, for mange planregimer, mangelfull samordning og altfor langdrøye prosesser. - Dette er et handicap for norsk næringsliv. Med større kommuner får vi stordriftsfordeler. Det er også lettere å se overordnede spørsmål, som samferdsel, ressursforvaltning og byutvikling i sammenheng innenfor felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier han.

- Vi må finne gode administrative løsninger, som tjener innbyggerne og næringslivet.  Kommunene står foran et viktig veiskille om å slå seg sammen til større og mer funksjonelle enheter, sier Gulbrandsen.

Han presiserer at for at Norge skal kunne videreføre dagens velferdsnivå, er det viktigere enn noensinne å stimulere til at næringslivet i fastlands-Norge kan vokse og ta over noe av rollen oljen har hatt og har.

Politikerne må ta grep

- "Næringslivet" er ikke noe abstrakt. Det er private mennesker som satser sine penger i noe de tror på.  Da er det viktig at forutsetningene ikke endres fra ett budsjett til det neste, og at saker behandles raskt og effektivt. Her har norske politikere mye å lære, både lokalt og nasjonalt, sier Gulbrandsen. 

Han viser videre til at kommunene spiller en viktig rolle for å stimulere til vekst. – Jeg vet at mange ansatte i offentlig sektor er opptatt av å bidra til dette, og NHO vil gjerne samarbeide her for å få fram de beste tiltakene, sier han.

- Avvikling av formuesskatten og reform av eiendomsskatten må til for at lokale eiere skal satse sterkere på næringsvirksomhet i kommunene. Det er viktigere enn noen gang å bevare privat, norsk eierskap, som erfaringsmessig er mer stedbundet. Nå gjelder det for politikerne å ta riktige grep for å utløse Østfold-potensialet, sier Gulbrandsen.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564