Regiondirektør Gulbrandsen oppsummerer året

2017 – et godt år for bedriftene i Østfold

#205

Regiondirektør Roald Gulbrandsen

Publisert 22.12.17

Østfold

Det året vi er i ferd med å legge bak oss, ble et godt år for næringslivet i Østfold. På starten av året valgte vi ut fire politiske områder som vi prioriterte; kompetanse, samferdsel, attraktivitet – markedstilgang og seriøst arbeidsliv. Selv om utviklingen fortsetter å gå i riktig retning er ikke vi tilfredsstilt; vi skal fortsette å kontinuerlig jobbe for at våre medlemsbedrifter har de beste rammene for å lykkes.

Det går bra med bedriftene - optimisme
Ferske økonomibarometeret for 4.kvartal 2017 viser at markedstilfredsheten er høy blant Østfold-bedriftene og har utviklet seg stabilt gjennom de siste tre kvartalene. Utviklingen for bedriftene i fylket vårt henger godt sammen med utviklingen for landsgjennomsnittet.

Bedriftene fortsetter å selge til utlandet - eksportvekst
Etter en kraftig vekst på 11 prosent i 2016 så vi en utflating i utviklingen under første halvdel av 2017. Etter noe nedgang de første månedene, har veksten nå tatt seg opp og snudd til vekst. Til og med september var verdien av vareeksporten 6 prosent høyere enn for samme periode i fjor. EØS-avtalen og tilgang til verdensmarkedet er viktige for våre medlemmer og løfter hele fylket. Derfor sørget vi for under stortingsvalget at alle beslutningstakere var fullstendig klare over at tilgangene måtte ikke tukles med.

Færre helt ledige østfoldinger
Når bedriftene gjør det bra så vinner hele Østfold-samfunnet. Ved utgangen av desember i år er det 3995 registrert helt ledige østfoldinger. Ledigheten har dermed gått ned med 8 prosent sammenlignet med desember 2016. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Østfold økte med 0,7 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016.

Maskinskatten er dø – lenge leve bedriftene og de ansatte
Maskinskatten er en ekstra skatt på industriens produksjonsutstyr som har hindret nye investeringer og økt verdiskapning i årevis. Den innebærer en kostnadsulempe for eksisterende industri og betyr dessuten at industri som vurderer lokalisering i Østfold, gjerne tenker seg om to ganger.

Årets statsbudsjett inneholdt et forslag om at vi skulle kvitte oss med maskinskatten over fem år. Etter forhandlinger mellom de borgerlige partiene, endte det med at det nå vil ta syv år å fjerne skatten, samt at berørte kommuner får nyte godt av såkalt "kompenserende" tiltak. Det lever vi godt med. Industrien trenger velfungerende kommuner og gode lokalsamfunn.

Økt reiselivsmoms og sukkeravgift – vi gir ikke opp!
Regjeringens beslutning om å øke avgiftene på brus og godteri med langt over 50 prosent, svekker norsk verdiskapning og kostholdsamarbeidet. Regjeringen har også besluttet å øke reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent i neste års statsbudsjett. Dette rammer ikke bare reiselivsbedriftene i Østfold, men også lokale matprodusenter som selger sine produkter til bedriftene i reiselivssektoren. Vi kommer til å fortsette å jobbe med disse og andre saker som er til hinder for verdiskapning.

Vi samarbeider godt i Østfold – trepartssamarbeidet
Det er ingen hemmelighet at vi er uenige i flere saker med våre parter i trepartssamarbeidet, men det hindrer oss ikke i å jobbe godt sammen på de sakene vi er enige om. Vi har blant annet jobbet tett sammen på samferdsel og Nasjonal Transportplan (NTP). Sammen med Østfold fylkeskommune og LO talte vi Østfolds sak under statsbudsjetthøringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Vi var det eneste fylket hvor trepartssamarbeidet stilte opp sammen. Det er ingen tvil om at demonstrasjonen av enighet på tvers av trepartssamarbeidet i Østfold er en styrke for hele Østfold-samfunnet. Østfold har fått med sine viktigste samferdselsprosjekter i den nye NTP. Nå gjelder det å følge opp og sørge for at samferdselsprosjekter prioriterer i enda større grad næringslivets behov.

Stortingsvalget
Vi er så få i dette herlige landet og fylket. Derfor er det viktig at så mange som mulig av oss forstår hva bedrifter og arbeidsplasser betyr for vekst og velferd. Igjennom hele stortingsvalget gjorde vi et helhjertet forsøk på å fortelle østfoldingene og det politiske Norge hva bedriftene betyr for samfunnet vårt og alt det gode bedriftene bidrar med. Det skal vi fortsette med, blant annet med vår årskonferanse rett etter nyttår med temaet «verdien av arbeid».

Vi er motiverte og ser frem til å ta utfordringene som kommer i 2018. For når det går bra med medlemsbedriftene våre, så går det bra med østfoldingene.

God jul og godt nyttår!