Rygg unna Rygge

Den nye flyseteavgiften kan ha dramatiske konsekvenser ikke bare på Moss Lufthavn Rygge, men også for mange Østfold-bedrifter som har sine arbeidsplasser knyttet til å levere produkter og tjenester til vår flyplassen. NHO ber derfor regjeringen utsette innføringen og utrede konsekvensene først.

Foto: Moss avis 1.12.2015

Publisert 01.12.15

Østfold

-Den nye avgiften vil føre til tap av flere tusen arbeidsplasser rundt om i Norge, sier fungerende NHO regiondirektør Nina Solli, - NHO har derfor bedt regjeringen utsette den nye norske flyseteavgiften og utrede konsekvensene for bedriftene og arbeidsplassene.

- De private lufthavnene i Norge som Moss Lufthavn Rygge og Torp i Sandefjord er direkte truet med konkurs og nedleggelse som konsekvens av den nye avgiften. Dette har langt større ringvirkninger enn at Østfoldingene mister sitt rutetilbud og eneste lufthavn.

Flyseteavgiften en reell trussel for arbeidsplasser
Moss Lufthavn Rygge har vokst til å bli en av Østfolds aller største arbeidsplasser. NHO Østfold er derfor bekymret over ringvirkningene på det lokale næringsliv om Rygges posisjon blir truet.
-Over 500 har sin arbeidsplass her på Rygge. I tillegg har minst line mange østfoldinger jobb i bedrifter som leverer varer og tjenester til oss, sier administrerende direktør Pål Tandberg. De aller fleste leverandører til flyplassen er små og mellomstore bedrifter fra Østfold, understreker Tandberg.

Avgiften ikke har noe med miljøpolitikk å gjøre
– Dersom regjeringen virkelig ønsker en troverdig miljøprofil i luftfartspolitikken må avgifter knyttes til utslippsnivå, kombinert med avgiftslette på biodrivstoff, mener Pål Tandberg.

Lønnsomheten på Rygge er krevende. Denne avgiften vil gjøre situasjonene enda vanskeligere, sier Nina Solli. -Avgiften er solgt inn som et klimatiltak. Det er tull. Luftfartens samlede utslipp i Europa er bestemt av kvotehandelsystemet.

Avgiftsnivået for norsk luftfart har økt dramatisk
I perioden med Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen har flypassasjerene fått nærmere 2,5 milliarder kroner mer i skatter og avgifter på flytransport.

-Den nye avgiften vil ikke ha noen synlig miljøgevinst, men truer arbeidsplasser og overlevelsen til private lufthavner som Rygge. Det er derfor all grunn til å utrede de reelle effektene av en slik avgift før den iverksettes, mener Solli.

Østfold må stå samlet

-Opprettholdelsen av vår sivile lufthavn er en viktig sak for hele Østfold, understreker NHOs Solli. Det er viktig at næringslivet, arbeidstakere og politikerne nå står samlet i kravet om at regjeringen må utsette innføringen av denne avgift inntil man utreder konsekvenser og mer miljøeffektive alternativ som ikke ensidig rammer Rygge og Torp, avslutter den fungerende regiondirektør.