Særavgiftene på mat og drikke må gjennomgås på nytt

Handelen på landsbasis gikk ned med 0,6 prosent fra juli til august i år, mens grensehandelen ligger an til en omsetning større enn noen gang tidligere. Dette er hva regiondirektør Roald Gulbrandsen hadde å si om saken på NRK1 Østfoldnytt.

#205

NRK Østfoldnytt 03.10.17

Publisert 04.10.17

Østfold

Særavgiftene påvirker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft, har konsekvenser for handelen over grenser, og gir grobunn for kriminalitet i form av smugling. De norske særavgiftene på alkoholfrie drikkevarer, alkoholdige drikkevarer, sjokolade- og sukkervarer, sukker og grunnavgiften på emballasje er kommet i utakt med andre land, er tilfeldig utformet, og fyller i mange tilfeller ikke lenger sin opprinnelige hensikt.

- Det er altfor store forskjeller på avgiftene som gjør at prisforskjellene mellom Norge og Sverige øker, sier Gulbrandsen. 

- Dette bidrar til at vi mister arbeidsplasser, verdiskapning og konkurransekraft i Norge, fortsetter Gulbrandsen. 

- Det gjøres en fantastisk jobb i norsk handelsstand, men den utviklingen som vi nå ser som følge av at grensehandelen øker den må vi til livs. Politikerne må ta det innover seg, forteller Gulbrandsen. 

- Vi må stoppe økningen i avgiftene som vi ser hvert år også må vi få tatt en gjennomgang av disse avgiftene, avslutter Gulbrandsen. 

Det er nødvendig med en fullstendig gjennomgang av særavgiftsregimet, der formålene med, utformingen og virkningene av særavgiftene blir vurdert i en helhetlig sammenheng, der både sammenhengen mellom hva avgiftslettelser kan føre til i form av økt verdiskaping i verdikjeden for mat og drikke og nøkterne beskrivelser av utilsiktede og uheldige virkninger av avgiftene, må løftes frem og dokumenteres. 

Se hele sendingen her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99100317/03-10-2017#t=00h00m00s