SISTE: Arbeidsledigheten fortsetter å synke i Østfold

Den positive utviklingen fortsetter, og nå bekreftes den ytterligere; ledigheten i Østfold fortsetter å synke.

#205

Færre ledige blant de med yrkesbakgrunn

Publisert 02.02.18

Østfold

Færre arbeidsledige i Østfold i januar 2018
I Østfold er det 4 402 helt ledige ved utgangen av januar, 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang med 11 prosent, 523 personer, sammenlignet med januar 2017. 

Ved utgangen av januar deltok 831 arbeidssøkere på tiltak. Bruttoledigheten, summen av helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak, er nå 5 233 personer, 3,7 prosent av arbeidsstyrken i Østfold. I januar 2017 var bruttoledigheten 4,3 prosent.

- Dette er gode nyheter. Utviklingen i Østfold er gledelig, men vi har ikke råd til å miste fokus. Utenforskapet er en utfordring i fylket vårt og må bekjempes ved å legge til rette for økt verdiskapning i privat sektor, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.    

Færre ledige industriarbeidere
Ledigheten har gått mest ned blant de med yrkesbakgrunn fra industriarbeid (171 færre helt ledige) og bygg- og anlegg (122 færre helt ledige)

- Yrkesfag og ansatte med fagbrev, innenfor blant annet teknikk og industrill produksjon (TIP) er ettertraktet kompetanse. Dette er viktige ferdigheter i dagens og fremtidens arbeidsmarked, forteller Gulbrandsen.