Skolerådgivere på besøk hos Orkla

Før sommeren var det Mills i Fredrikstad, denne gang var det Orkla Foods Stabburet Råbekk som åpnet dørene for lærere og karriererådgivere.

Publisert 27.10.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

Tirsdag denne uka ble 16 skolerådgivere fra både ungdoms- og videregående skoler i Fredrikstad og Hvaler tatt godt imot av fabrikksjefen Eirin Skovly og hennes team.

I tillegg til en innholdsrik presentasjon av Stabburet Råbekk, som er en av Orklas 96 fabrikker på verdens basis, snakket fabrikksjef veldig konkret om fremtidens kompetansebehov. Rådgivere fikk også en god innsikt om hvilke holdninger og sosiale ferdigheter stiller bedriften krav til. Besøket ble avsluttet med en spennende omvisning i produksjonen.

- Det er veldig viktig at bedriftene åpner dørene for skolerådgivere og lærere. Dette kan i en viss grad påvirke de yrkesvalgene elever tar, og i neste omgang bidra til hvilken arbeidskraft næringslivet får. Spesielt med tanke på de teknologiske endringene som kommer nå raskere enn noen sinne, sier rådgiver Elena Rosnes i NHO Østfold.

- Økt automatisering og ny teknologi fører til økt behov for teknisk kompetanse i matindustrien. Også Østfolds matbedrifter har signalisert at en ideell fagoperatør må kunne ta del i styring og overvåkning og drifte automatiserte prosesser, drive vedlikeholds- og forbedringsarbeid, sier Elena Rosnes. Eirin Skovly understreket også at automatiserte arbeidsstasjoner krever enda i større grad personer med fagbrev og teknologisk kompetanse.

- Og skal vi få dyktige operatører fordrer det et tett samspill med skolen, sier Elena Rosnes. Orkla Foods Stabburet Råbekk er en av de bedriftene, som sammen med NHO Østfold, NHO Mat og Drikke, Glemmen og Mysen videregående skoler, opplæringskontorene og i samarbeid med Østfold fylkeskommune har etablert et skole-bedriftsnettverk MatfagNett Østfold med formålet å styrke matindustriens tilgang til kompetente og kvalifiserte fagarbeidere i Østfold.

Kontakt oss