Slutter som NHO-sjef i Østfold

Espen Nøklebye Evensen slutter som regiondirektør i NHO Østfold. Han flytter seg til Halden der han skal lede inkubatoren ved NCE Smart Energy Markets.

Evensen er spesielt fornøyd med at næringslivet ble hørt i skolebruksplanen for videregående opplæring.

Publisert 28.08.15

Østfold

– De snart seks årene i NHO har vært en fantastisk reise. Jeg er stolt av hvor mye vi har fått til, sier Espen Nøkleby Evensen.

Han trekker frem at NHO Østfold har hatt en stor medlemsvekst og blitt mer synlige gjennom godt, eksternt kommunikasjonsarbeid.

Den største opplevelsen

– Det er fortsatt stort behov for å skape større forståelse for at samfunnet trenger et næringsliv med høy verdiskaping. Det er det som gir sysselsetting og som finansierer velferdsstaten.

Han er spesielt fornøyd med at næringslivet ble hørt i skolebruksplanen for videregående opplæring. Det innebærer at det er behovet for arbeidskraft som nå i større grad skal styre utdanningstilbudet.

– Dermed har vi lagt grunnlaget for at næringslivet i Østfold får tilgang på kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Rent personlig er den største opplevelsen da jeg fikk dele ut svennebrevet til sønnen min, men jeg opplever også en større oppmerksomhet omkring yrkesfagutdanningen nå enn for få år siden.

Opptur

 – Vi fikk også en stor opptur da Statens vegvesen anbefalte en erstatning for Bastøfergen i Ytre Oslofjord. På lang sikt vil det bety svært mye for den regionale utviklingen i Østfold. Det viser at NHOs langsiktige arbeid har betydning, men også at det er en krevende tålmodighetsprøve.

 – Muligheten som åpner seg rundt NCE Smart Energy Markets er spennende og tidsriktig. Jeg ser jeg frem til å være mer direkte involvert i det grønne skiftet og de kunnskapsområdene som nå begynner å ta virkelig fart.

Jakter på etterfølger

 – Jeg er svært takknemlig for den jobben Espen N. Evensen har gjort for NHO i Østfold gjennom de siste seks årene. Jeg er spesielt glad for det arbeidet han har gjort for å rette fokus på fagutdanning og kompetanse. Der har næringslivet fått konkrete politiske resultater som er viktige for fremtiden, sier administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

Evensen slutter fredag 11. september, og arbeidet med å finne en erstatter har startet. I mellomtiden vil NHO Østfold bli ledet av Nina Solli, som er regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Kontakt oss

Ole Erik Almlid

Viseadministrerende direktør

Politikk og kommunikasjon

ole.erik.almlid@nho.no
Mobil
93213900