Statsbudsjettet

Vi trenger flere private arbeidsplasser i Østfold for å sikre velferd. Det er derfor bra at regjeringen leverer på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting.

Fra stortingets vandrehall - under fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Fra stortingets vandrehall - under fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 06.10.16

Østfold, Næringspolitikk

Det er en gryende optimisme blant NHOs medlemsbedrifter i Østfold. Oppsvinget er slående, samtidig som det er en skjør vekst.

Det viktigste for Østfoldbedriftene nå er en politikk som holder kronekursen stabilt lavt og ikke øker renten. - Vi ser at svakere kronekurs har gitt bedriftene en sterkere konkurransekraft. Dette er tydelig særlig for reiseliv og tradisjonell eksportindustri. Skog og treindustrien totalt har også løftet opp seg opp i Østfold, konkurranseforholdet til Sverige er blitt vesentlig bedre. 

NHO Østfold sine medlemsbedrifter planlegger å øke antall ansettelser med 0,5 prosent i 2016. Det er et noe høyere anslag enn hva vi så i våre tall forrige kvartal.

Nå er det helt avgjørende at vi ikke bruker for mange oljemilliarder fremover for å unngå høyere rente og en altfor sterk krone. 225 milliarder kroner er mye penger. Vi er glad Regjeringen følger handlingsregelens intensjon om å i stor grad bruke disse pengene til  vekstfremmende langsiktige tiltak som styrker

  • sysselsetting og konkurranseevne
  • forskning og utvikling/utdanning
  • infrastruktur
  • vekstfremmende skatteletter.

Regjeringen demper veksten i oljepengebruken noe sammenlignet med inneværende år, men sett i forhold til veksten i fastlandsøkonomien øker oljepengebruken fortsatt. Det betyr at oljeavhengigheten i økonomien øker: - Dette er ikke bærekraftig på sikt. Allerede i 2018-budsjettet bør veksten reduseres ytterligere.

" 21 prosent av verdiskaping i Østfold kommer fra industrien, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette understreker særlig behovet for stabil og lav kronekurs og rente" sier regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbrandsen

Østfoldbedriftene arbeider aktivt for å bli dyktigere i den internasjonale konkurranse og dermed sikre og trygge arbeidsplassene. Nyvinninger innebærer å bygge opp ny kompetanse og å kunne ta i bruk ny kostbar og ofte ukjent teknologi. Bedrifter som Borregaard, Saugbruks, NCE- Halden, Teknotherm og Glava er noen eksempler og vi har mange flere. For å våge nye innovasjonsprosjekter er det for mange Østfoldbedrifter viktig å benytte seg av virkemiddelapparatet for å redusere risiko. En økning på bruk av ordningen for Skattefunn i Østfold på 50 prosent er et eksempel på nettopp dette.

"Forskning og innovasjon er viktig for å skape nytt næringsliv. Her opplever vi at regjeringen følger opp en god satsing gjennom hele perioden, blant annet styrking av næringsrettet forskning, samt industrielle innovasjonssentre. " fortsetter Gulbrandsen

 Bedriftene er avhengige av gode veier og velfungerende banetilbud. At regjeringen nå overoppfyller en ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) er veldig bra. For Østfold merkes dette i sin alminnelighet for næringslivet og spesielt for sektorer som er i vekst som for eksempel skog og treforedling.

"Vi hadde nok ønsket at Regjeringen sørget for avslutning av E18 fra fylkesgrensen inn til Vinterbro og flere tiltak for også å sikre sivil trafikk på Rygge" avslutter Gulbrandsen

 

 

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564