REMIX i Østfold

Blir det nok jobber til alle når roboter tar over stadig flere arbeidsoppgaver? Er Norge og Østfold rustet til et enda mer digitalisert, globalisert og kunnskapsintensivt næringsliv - og denne fundamentale endringen?

Foto: Daniel Strandos Frøjd

Publisert 18.02.16

Østfold

Det teknologiske paradigmeskiftet vil endre mange arbeidsplasser

NHOs Ingebjørg Harto holdt det innledende foredraget og snakket om den fjerde industrielle revolusjon, at teknologien endrer arbeidslivet, men samtidig også gir muligheter for norsk næringsliv. «Vi deltar i et VM om å være i front teknologisk og vi har alle forutsetninger for å lykkes». Samtidig må vi få flere unge ut i arbeid.

Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF, presenterte en ny rapport om hvordan ny teknologi endrer arbeidslivet. En hovedkonklusjon fra rapporten er at den ekstreme og stadig akselererende digitaliseringen gir grunnlag for helt nye varer, tjenester og forretningsmodeller. - Svært mange arbeidsplasser vil endres, en del vil falle bort, og mange bedrifter vil utfordres av aktører som mer offensivt griper teknologimulighetene, sa Rønneberg.

Alexander Haneng fra Geta holdt et spennende innlegg om hvordan den digitale revolusjonen stiller digitale krav til ledere og ga 7 konkrete ledertips for å lykkes i den digitale verden. «Uansett hvilken bransje du jobber i, jobber du i dag i teknologibedrift».

Basert på 202 års endringserfaring i Konsberg Gruppen, fortalte kommunikasjonsdirektør Ronny Lie at bruk av teknologi skaper flere arbeidsplasser enn færre. Digitaliseringen av hverdagen vår er den viktigste driveren for de endringene vi ser rundt oss. Lie tok publikum med på en inspirerende reise gjennom teknologiske utsikter som åpner nye muligheter.

Kompetent arbeidskraft – mangelvare

ManpowerGroup-sjef Maalfrid Brath pekte på at de globale endringene skjer både hos selskap og enkeltpersoner. Brath mener tilgangen på arbeidskraft blir en stor utfordring fremover og at vi må være forberedt på morgendagens arbeidsmarked. Spesielt de 4 trender som hun mente endrer arbeidsmarkedet: demografi, profesjonalisering, individualisering og teknologi. Hun pekte også på, at med ansatte som spenner fra babyboomere til de som er født digitalisert, så kreves ulike former for ledelse.

Vi må folk ut i arbeid

Det er bedre å gi folk jobb enn å betale dem for å gjøre ingenting, sa Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret. - En ting er viktigere enn noe annet i fremtiden. Det at vi har flest mulig i arbeid, sa Markussen, under konferansen.

Unike muligheter for næringslivet

Ole Gabrielsen fra NCE Smart Energy Market snakket om innovasjon og bærekraftig næringsutvikling, klynger som omstillingsmotor, smart bruk av nye teknologier og fersk kompetanse, som bedrifter er avhengig av i dag. Gabrielsen beskrev den digitale revolusjonen og at «alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert».

Nøkkelen er bruk av kompetanse og bruk av ny teknologi

I løpet av de siste årene har en rekke industrivirksomheter gitt opp her i fylket. Men gode eksempler viser at det er mulig å drive lønnsom industri i Østfold, mener Jon Karlsen, styreleder i NHO Østfold og administrerende direktør i Glava. - Det går an å bygge opp og utvikle internasjonalt konkurransedyktige virksomheter selv her i et av verdens dyreste land. Mye av svaret ligger i bruk av kompetanse og bruken av ny teknologi, sa Karlsen.

Stinn brakke på NHO Østfolds årskonferanse 2016

I følge tilbakemeldinger så falt Remix-konferansen i smak hos de ca 160 som funnet vei til Quality Sarpsborg den 17. februar. Vi traff veldig godt med tema og med innledere som alle har hold høy kvalitet og hadde salen i sine hule hånd. Og ikke minst med programleder Espen Beranek Holm, som med sitt åpningsinnlegg fikk publikum til å våkne ved å spille remixen live og avsluttet med en god porsjon humor, sier prosjektleder for konferansen Elena Rosnes.