Stortingsvalget 2017 – flere jobber og flere i jobb

Den viktigste saken nå og i årene fremover blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og flere i jobb.

#205

Fotograf: NHO

Publisert 14.09.17

Østfold

Årets stortingsvalg endte med flertall til borgerlig side med 88 mandater. Fra Østfold har Ap, Sp, Frp, H og Sv fått inn stortingsrepresentanter for neste periode.

-
Jeg vil gratulere den nye Østfoldsbenken. Vi samarbeidet godt med stortingsbenken fra Østfold i forrige periode og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.

- Med tillit fra befolkningen i Østfold er det en del utfordringer fylket vårt står overfor jeg nå håper vi kan ta tak i sammen. Den viktigste saken nå og i årene fremover blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og flere i jobb. Kort sagt må Østfold være en god næringsvert, sier fortsetter Gulbrandsen. 

- Vi må sørge for at østfoldinger har den riktige kompetansen til å gjøre jobben, både i dag og i morgen. Satsingen på yrkesfag og teknologiutdanningen må styrkes og vi må utvikle en utdanning tilpasset næringslivets behov i Østfold, sier Gulbrandsen.

- Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg på jobb, og at bedriftene får råvarer inn og ferdige produkter ut. Det krever at østfoldprosjektene i Nasjonal transportplan (NTP) følges opp med bevilgninger, allerede i statsbudsjettet denne høsten, avslutter Gulbrandsen.

 NHO Østfold mener:  

  • EØS-avtalen må ligge fast. Den er en forutsetning for velferd og å sikre jobber. Mange Østfoldbedrifter er eksport/import orientert og dermed er internasjonale handelsavtaler svært viktig for dem.

  • Vi må inkludere flere i jobb. Vi må ha en aktivitetsreform og se på Folketrygdloven. Vi må ha tiltak ikke bare for helse, men også for kompetanse- og mestringsbrister.

  • CO2-utslippene fra transportsektoren må reduseres kraftig om vi skal nå klimamålene, blant annet gjennom at et CO2-fond for næringstrafikken etableres.

  • Vi må jobbe for et seriøst arbeidsliv. Enkelte bransjer står i fare for å forsvinne på grunn av svart arbeid. Det må lønne seg å drive seriøst.

  • Regjeringen må lede an reformen i offentlig sektor, styrke kravene til veiledning i tilsynsorganer, forenkle rapporteringsregimer og gjøre det lett å drive hvitt.