Studenter om NHO's REMIX

Studenter i Arbeids- og velferdsfag ved HIØ besøker NHO`s REMIX konferanse.

Foto: Daniel Strandos Frøjd

Publisert 19.02.16

Østfold

Besa Emini, Line Storaker, Camilla Aubert Stenmarch, Line Hanes og Maria Røn fra Arbeid-og velferdsfag, Høgskolen i Østfold kom på NHO Østfolds årskonferanse 2016 for å lære om arbeidslivet i endring og for å profilere faget. Slik beskriver de om opplevelsen:

"Konferansen ga oss innblikk i den teknologiske utviklingen i arbeidslivet som ligger foran oss. Det fikk oss til å se viktigheten samt nødvendigheten av å tenke nytt og holde oss oppdatert når det gjelder integrering av de som står utenfor arbeidslivet. God kompetanse om arbeidsmarkedets utvikling og evnen til å se hele konteksten rundt enkeltindividet er viktig. Det er komplekst og må ses i sammenheng. Vi som framtidige velferdsvitere har spisskompetanse innen arbeidsinkludering og arbeidets betydning for individet, spesielt med tanke på å kunne opprettholde en bærekraftig velferdsstat. Vi mener NHO gjør et godt arbeid ved å sette søkelys på utsatte grupper i velferdsstaten.

Simen Markussen fra Frisch senteret i Oslo mente i et intervju med oss at løsningen på hindre økt arbeidsledighet er at velferdsstaten skal sikre retten til jobb framfor retten til trygd. Samtidig mente Maalfrid Brath fra ManpowerGroup at det må jobbes mer effektivt med flyktningene ved å kartlegge kompetansen deres så tidlig som mulig, altså allerede mens de er på mottakene og før de plasseres i kommunene. Slik at ressursene deres blir ivaretatt. Dette mener vi er positivt for velferdsstaten da det kan bidra til å hindre sosiale ulikheter og arbeidsløshet."