Kompetanse for fremtiden

"Vi trenger lærere som kan inspirere elevene til en framtid i teknologi- og realfag"

#205

Foto: Sarpsborg Arbeiderblad

Publisert 08.11.16

Østfold, Kompetanse og utdanning

For noen måneder siden satt jeg i Brussel og kjente på kroppen et urolig Europa. Sterkest inntrykk gjorde en mor som fortalte meg at hennes to barn hadde mistet håpet i sine øyne. Vår oppgave også som næringsliv i Østfold handler om å gi håp gjennom å skape løsninger som har bæring for kommende generasjoner.
Østfold har et omstillingsdyktig næringsliv. Bedrifter bestående av østfoldinger som med mot og dristighet bidrar til både å styrke arbeidsplasser og fremme nye teknologiske løsninger som skal gi en mer sikker verden og samfunn som i er mer i pakt med de dramatiske klimaendringene vi opplever.

VI SOM bor i Østfold er bærere av en stor arv preget, av visjoner, stor effektivitet, tung kompetanse og sterke fellesskap. Dette ga oss et næringsliv og spesielt en industri med internasjonal konkurransekraft. For oss i NHO tror vi Made in Norway fortsatt har en framtid. Vi tror på en fortsatt bred industriell satsing i Østfold og treforedling, styring av energimarkeder, bygningsindustri og kjemi er noen eksempler. Samtidig må vi ha tilrettelegging for å ta i bruk ny teknologi. Her spiller offentlig sektor som betydelig innkjøper en stor rolle. Biogass, elbiler og bruk av smart teknologi kan være eksempler her.
Utfordringene våre nå handler om å skape framtidens arbeidsplasser, og de må sikre velferdsgodene våre uten å ødelegge klima og miljø. Uttrykket bærekraft har vi hørt lenge, nå må bærekraft også bety konkurransekraft. Her er Østfold bedriftene i tet med å finne nye løsninger.
Hva er til sjuende og sist som motiverer oss til å gjøre endringer for Østfold og Norge? Dypest sett vil vi at ungene våre skal ha håp og muligheter, at de skal arve det vi fikk. Vi vil være med på å skape et grønnere Østfold. Og vi vet hvis ikke Østfold og næringslivet i Østfold klarer det hvem skal da greie det?

VI HAR vært og må også framover være oss bevisst på at det er kompetanse som skal drive utviklingen. Derfor blir hele Østfoldsamfunnets arbeid med kompetanse viktig fra barnehagene og oppover. Fordi utfordringene rundt oss krever at vi kjennetegnes av kompetanse og et høyt kvalifisert næringsliv.
Hva er så den nye oljen spør noen. Noen roper på laksen andre på vindkraften, hydrogen innovasjoner, ny anvendelse av tømmer, digitalisering og offshoreteknologi på havbunn.
Høyst sannsynlig må vi erkjenne at den nye oljen ikke finnes. I den erkjennelsen må vi samtidig skynde oss å peke på at den nye oljen egentlig er det vi kan, alt vi er på gang med og hvordan vi setter det sammen og satser på må skape det vi enda ikke vet noe om.

JEG GÅR hver dag rundt på Science senteret og ser barn og unge fra Østfold fryde seg over å lære noe nytt. Spør jeg dem om framtiden svarer de ofte at de er redde for global oppvarming. Allikevel er det ikke langt fra uroen til håpet og gleden. De drømmer om det beste for seg selv, sine og fylket vårt.
Bedriftene i Østfold skal gi dem muligheter for å realisere drømmene. Noen ganger starter det ved å inspirere til nysgjerrighet og entreprenørskap. Skal vi få dette til trenger vi lærere som kan inspirere elevene til en framtid i teknologi- og realfag. Vi vil ha ledere som fortsatt sørger for mer klimavennlige løsninger i bedriftene. Vi vil ha politikere som har mot til å satse og evne til å se at framtidens verdier og velferdsgoder må skapes nå og på nye måter.
Som næringsliv vil vi skape håp i øynene til de som vokser opp.

Kronikk av Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold.
Trykket i Sarpsborg Arbeiderblad .