Tettere samarbeid mellom næringslivet og universitetene

Skal Norge klare å levere folk med riktig kompetanse i fremtiden, er vi avhengig av tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. I går gjennomførte fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap i NMBU styremøtet sitt hos Borregaard.

#205

KBM/NMBU hos Borregaard

Publisert 21.09.17

Østfold

Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold og styreleder for fakultetet kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) i NMBU, hadde med seg styret sitt til Borregaard i går. Tradisjonelt holdes styremøtene i NMBUs lokaler, men Gulbrandsen har sammen med resten av styret blitt enige om å komme seg enda mer ut til bedriftene.

- Økt mobilitet mellom akademia og næringslivet vil være til gjensidig nytte for begge parter, og bidra til at vi kan få mer ut av landets samlede forsknings- og innovasjonstalent. Borregaard er en bedrift i verdensklasse og NMBU er en viktig leverandør av dyktige kompetente individer til bedriften. Å gjennomføre et av styremøtene våre her hos Borregaard var derfor veldig nyttig, sier Gulbrandsen.    

Ågot Aakre er dekan for fakultetet KBM og er enig med Gulbrandsen at Borregaard er en viktig samarbeidspartner for deres fakultet og NMBU.

- For fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tett og nært samarbeid med innovative og forskningstunge bedrifter sentralt: som utdanningsinstitutsjon skal vi utdanne kandidater som har de kunnskapene og kompetansen næringslivet trenger. Som forskningsinstitusjon er vi avhengige av ambisiøse, kompetente og initiativrike bedrifter som ber oss om å svare på de utfordringene samfunnet, forbruker og næringslivet står overfor. NMBU samarbeider med Borregaard på alle sider av kunnskapstriangelet og vi setter stor pris på på samarbeidet, forteller Aakra.

Direktør for orgaisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, sier han satt pris på besøket fra NMBU. 

- Vi legger lista på verdensklassenivå. Det er i VM vi konkurrerer. Da må også våre leverandører og samarbeidspartnere holde dette nivået. NMBU blir stadig viktigere for oss både med hensyn til rekruttering og når det gjelder samarbeidsprosjekter med utvalgte fagmiljøer. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene har et åpent vindu og blikk for arbeidslivet og viser at teorien har en landingsplass i det virkelige liv, forteller Aasbø.

Forskningsdirektør Kristin Misund forteller at hun legger vekt på tverrfaglighet når hun vurderer nye kandidater til forskerstillinger ved Borregaard. 

- NMBU er en viktig leverandør av forskere til oss. Mange unge nyutdannede opplever det meningsfylt å jobbe i en bedrift som har et sant bærekraftsperspektiv på produkt og prosesser. Å beherske tverrfaglig samarbeid og å søke dynamikken i team er viktige suksessfaktorer for forskere i Borregaard, forteller Misund. 

- Med et arbeids- og næringsliv i rask omstilling blir det viktigere
og viktigere med et tettere samarbeid mellom akademia
og næringslivet. Derfor er det viktig å komme seg ut til bedriftene og snakke sammen, avslutter Gulbrandsen.