Toppledere med positive innspill til NHO-sjefen

Infotjenester var vertskap da NHO Østfold inviterte til møte mellom toppledere på tvers av bransjer i Østfold. Adm.direktør Kristin Skogen Lund i NHO møtte ivrige deltakere med stort engasjement, og fikk mange gode innspill.

#205

Fra venstre: Jon Karlsen, Thorfinn Hansen, Kristin Skogen Lund og Roald Gulbrandsen

Publisert 22.11.17

Østfold

Mange toppledere fra Østfold møtte opp på Infotjenesters moderne lokaler på Grålum for å drøfte viktige saker som opptar bedriftene i Østfold og gi innspill til Kristin Skogen Lund.

-Inspirerende samtaler! I dag møtte jeg ca. 30 engasjerte toppledere på tvers av bransjer i Østfold. Det er stor optimisme i næringslivet i Østfold; et fylke som har mange spennende bedrifter i verdensklasse, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

#205

-Når topp-sjefen i NHO tar turen til Østfold er det fordi hun ønsker å bli bedre kjent med bedriftene våre og få gode innspill. Lokalebedriftene i fylket vårt skaper enorme verdier og det er ikke mangel på suksesshistorier. Derfor er det avgjørende at deres stemme også blir hørt i utformingen av samfunnet vårt, både regionalt og nasjonalt, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

Temaer som ble tatt opp var:

  • Kompetanse: nasjonens evne til å forvalte befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskaping og samfunnsutvikling. Kompetansepolitikken må være ledet av kvalitet, relevans og inkludering. I Østfold er det en stor etterspørsel etter yrkesfag.
  • Infrastruktur: næringslivets (verdiskapingens) behovmå bli viktigere for samferdselspolitikken. Samferdselsløsningene må ikke bare løse problemer, men også skape gode langsiktige muligheter. Samferdselsbudsjettene må utnyttes mer effektivt.
  • Attraktivitet: Østfold må være en god næringsvert. Det må være attraktivt å drive bedrift i og fra fylket vårt. Da må blant annet eiendomsskatt på verk og bruk fjernes slik at bedriftene kan investere og ansette flere.
  • Seriøst og fleksibelt arbeidsliv: Svart arbeid undergraver det organiserte arbeidslivet og undergraver skatteinngangen. Når noen stikker av fra sin del av samfunnsregningen undergraver dette samfunnsmodellen vår. Det trengs gode tiltak mot svart arbeid og ikke minst oppfølging. Videre skal fast ansettelse fortsette å være hovedregelen, men fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven er viktig både for bedriftene men også for arbeidstakere.