Unntaksbudsjettet

Dette er et budsjett som ser ut til å sko oss for det vinterføret norsk økonomi er inne i, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Det tas tydelige grep – både kortsiktige og langsiktige – som bidrar til å sikre omstillingen for mange av bedriftene i Østfold, sier regiondirektør Nina Solli.

Publisert 07.10.15

Østfold

-Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet er det viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, mener Solli. Samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.

- De kortsiktige tiltakene retter seg mot faktiske behov, som vedlikehold av infrastruktur og bygg. Det er bra. Våre medlemsbedrifter kan bidra nå som kommunene har fått penger til vedlikehold av skolebygg, sier Solli.

Samferdsel - konsekvenser for næringslivet i Østfold

-Regjeringen følger i hovedsak opp nasjonal transportplan. Dette er bra. Vi er også fornøyde med at fylkesveiene får vekst i statsbudsjettet for 2016. Utbedring av fylkesvei 120 er svært viktig i Østfold.

Det settes av midler til Bypakke Nedre Glomma og Bypakke Moss. Statsbudsjettet inneholder også planleggingsmidler til E18 Retvedt - Vinterbro. For Østfoldbanen arbeides det med regulerings- og detaljplanlegging av nytt dobbeltspor og flere nye stasjoner.

Skattereform er særs viktig

-For NHOs medlemsbedrifter er det viktig med konkurransedyktige rammevilkår. Skattenivået for norske bedrifter bør være det samme for vår naboer i Skandinavia. De konkurrerer i et internasjonalt marked. Norge har en selskapsskatt på 28 prosent, mens i Finland ligger den på 20 prosent, da er ikke Norge konkurransedyktig, sier Solli

Solli mener at vi trenger vi en ny skattereform. Og selskapsskatten må ned til 20 prosent, 25 prosent holder ikke.

Vil ha mer til lærlinger

-Regjeringen øker lærlingtilskuddet, med 2500 kroner per lærlingeplass. Det er bra lærlingtilskuddet øker, men økningen burde vært større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser, må vi redusere dette gapet, sier Nina Solli.

Solli er også godt tilfreds med forskningsbudsjettet: - Det er lagt opp til en god vekst i forskning og innovasjon, med klar profil for næringsrettet omstilling. Det er fremtidsrettet.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Mobil
97662773