Slik blir du Ringer i Vannet-bedrift

Vil du rekruttere nye ansatte enkelt, trygt og kostnadsfritt? Se hvordan du kan bli Ringer i Vannet-bedrift.

Se video: Slik blir du Ringer i Vannet-bedrift

Publisert 12.11.15

Ringer i vannet

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.

I fjor ble 1200 personer rekruttert fra tiltaksbedrifter til en NHO-bedrift. 

Les alt om Ringer i Vannet

Fakta om Ringer i Vannet

  • Rekrutteringsstrategi der vi kostnadsfritt kobler mennsker med hull i CV-en med NHO-bedrifter.
  • Over 1.600 NHO-bedrifter er så langt med på prosjektet.
  • I 2016 ble 1.550 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Sånn gjør vi det:

1. Først kartlegginges rekrutteringsbehovet i din bedrift på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov dere har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med regionale tiltaksbedrifter. 

2. Deretter får dere hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

3. Neste steg er ansettelse eller arbeidspraksis og evaluering. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Personen vil være på Arbeidsavklaringspenger (AAP) og bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer tiltaksbedrifter oppfølging av deg som arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at du skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping i nettopp din bedrift.

Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: " Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. "

Hvis nettopp din virksomhet ønsker å vite mere om
"Ringer i Vannet" kan du kontakte:
Prosjektleder Paal Haavorsen 
E-post: paal.haavorsen@nhoservice.no
Telefon: 95 93 85 67

Eller finn din lokale kontakt her

Prosjektet høstet nylig lovord fra FAFO som nytenkende tilnærming til inkluderingsutfordringen.