Elever på speed-date

NHO Østfold og Partnerskap for karriereveiledning Mosseregionen legger til rette for at regionens tiendeklassinger blir kjent med næringslivet. Tirsdag formiddag var det speed-date mellom over 700 elever og 20 bedrifter i Samfunnssalen.

Nysgjerrige elever speed-dater Jeløy Kurbad som er medlem i NHO Service.

Publisert 22.09.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

Målet med Speed-dating med næringslivet er at elevene skal få oversikt over ulike bransjer og bedrifter som er etablert i regionen og hva slags utdanningsvalg som kan gi karrieremuligheter her.

Dette er en møteplass mellom skole og lokalt næringsliv. Bedriftene blir kjent med det som kan bli fremtidige medarbeidere og elevene får kjennskap til dagens lokale næringsliv og karrieremuligheter. Et titalls bransjer og yrkes er på plass.

10-klassingene skal ta sine viktigste og grunnleggende utdanningsvalg om få måneder når de velger videregående utdanning. i møtet med elevene får bedrifter muligheten til å vise elever muligheter og bredden av arbeidsplasser som finnes her i regionen og motivere til de viktige valgene. Det blir lagt også fokus på å gi informasjon om hva som er forventet kompetanse og ferdigheter i ulike bransjer og holdninger i å være i arbeid.

Læring i grunnskolen har avgjørende betydning for videre utdanning og yrkeskarriere. Derfor må tiltake som øker kontakten mellom skole og næringsliv og gir elever mulighet til å oppleve relevans og arbeidspraksis settes inn tidlig i utdanningsløpet.

Det er første gang det rigges speed-dating på denne måten mellom elever og næringsliv før den mer tradisjonelle utdanningsmessen litt senere på høsten. Evalueringen blant elever og bedrifter vil gi svar på om dette er noe NHO Østfold bør fortsette med, og utvide også til andre deler av fylket.

Kontakt oss

Elena Rosnes

Rådgiver

NHO Østfold

elena.rosnes@nho.no
Telefon
91607692