Østfoldbedriftene har udekkede kompetansebehov

Næringslivet trenger medarbeidere med samarbeidssevner, og med fagutdanning eller bachelorutdanning i realfag. Språkkunnskap utover engelsk og tysk spiller liten rolle for næringslivet. - Vi overutdanner for mange til masternivå og til høyere utdanningsretninger som næringslivet ikke trenger mye av. Også i Østfold trenger næringslivet høyere søkning til fagutdanning, mer praktisk rettet spesialisering gjennom fagskolene og fortsatt mange ingeniører, sier regiondirektør Espen N. Evensen i NHO Østfold.

Publisert 08.04.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

236 store, små og mellomstore bedrifter fra alle bransjer i hele Østfold har talt i Norges største kompetansekartleggingsundersøkelse som NHO står bak.

Selv om Østfold har landets høyeste arbeidsledighet oppgir hele 44 % av bedriftene i fylket at de har problemer med å rekruttere arbeidskraft med den kompetansen de har behov for. Behovet for arbeidskraft med relevant kompetanse vil være stort også fremover:

  • En av tre Østfoldbedrifter vil mangle fagutdannet arbeidskraft om fem år.
  • En av fire Østfoldbedrifter vil ha stort behov for arbeidskraft med realfag om fem år. Ingeniørmangelen vil være aller størst i energibransjen, men betydelig også i industrien og i bygg og anlegg.

 Konsekvensen av at næringslivet ikke får den arbeidskraften det trenger er at man går glipp av markedsmuligheter og ikke klarer å vokse. 38 % av bedriftene i landet har gått glipp av oppdrag fordi de ikke klarer å dekke kompetansebehovet. Like mange har måttet skrinlegge utvidelsesplaner.

For mange mastere

Norge lider av mastersyke. Det innebærer at langt flere tar masterutdanning enn det næringslivet har behov for. Over halvparten av bedriftene som har ansatt mastere sier de kunne ha klart seg med bachelorer. – Det betyr at det ikke er automatikk i at de lengste utdanningene uten videre gjør deg mer relevant i arbeidsmarkedet. Bachelor-utdanning er et både fullverdig og relevant utdanningsnivå som næringslivet trenger, sier NHO-sjefen med klar adressen til fristen for Samordna opptak til universiteter og høyskoler 15. april.

Tysk er viktigste fremmedspråk etter engelsk

Undersøkelsen som NHO har gjennomført viser også at behovet for fremmedspråk utover engelsk og tysk er overdrevet. Mens det spesielt i enkelte bransjer er betydelig behov tysk og delvis polsk, er det svært lite behov for medarbeidere med andre språk enn de største latinske språkene; fransk, spansk og portugisisk.

- Språkutdanningen i videregående skole bør avgrenses til språk som har potensiell nytte i arbeidslivet. Det vil forenkle overgangene mellom utdanninger, styrke utdanningskvaliteten og forberede elever til behovene i arbeidslivet, sier Espen N. Evensen. Han mener initiativet til japansk på Frederik II er et sidespor som kanskje vekker ny interesse hos nysgjerrige elever, men som ikke gjør de samme elevene bedre kvalifisert i arbeidslivet.

Samarbeids- og gjennomføringsevne viktigste egenskaper

I NHOs kompetansebarometer har bedriftene blitt spurt om hvilke egenskaper som har størst betydning ved ansettelse. De to viktigste kriteriene er samarbeidsevne og gjennomføringsevne. Selvstendighet, evne til problemløsning og initiativ er også positive egenskaper som tillegges vekt av arbeidsgiverne.

- Dette illustrerer veldig godt egenskapene som er viktige for konkurransekraften som tilskrives "den norske modellen" der medarbeidere tillegges viktige oppgaver og involveres i ting som berører arbeidsplassen og kontinuerlig forbedringsarbeid, sier regiondirektør Espen N. Evensen.

Alle funnene i NHOs Kompetansebarometer presenteres i en egen konferanse torsdag 10. april. Se lenker nedenfor.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733