Lærere på bedriftsbesøk

Norsk Gjenvinning, Kronos Titan og Prediktor var vertskap da 14 skolerådgivere fra Fredrikstad og Hvaler var på Øra på bedriftsbesøk. Turnéen var initiert og organisert av NHO Østfold.

Publisert 13.10.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

NHO ønsker sterkere kunnskapsbånd mellom næringsliv og skole. Formålet med bedriftsbesøkene var å øke rådgiveres kunnskap til lokal næringsliv og kompetansebehovet i næringslivet.

Det er ikke alltid lett for rådgivere å komme med råd om utdanning og yrker i det moderne arbeidslivet. Yrkesvalgene elever tar bestemmer i neste omgang hvilken arbeidskraft vi får. Derfor vil vi at de rådene ungdom får blir basert på grunnlag av kunnskap, sier rådgiver Elena Rosnes i NHO Østfold.

Hensikten med besøkene var å bli kjent med hva bedriftene gjør, hvem gjør det og hvilken kompetanse og ferdigheter bedriftene trenger hos fremtidige medarbeidere. Tilbakemeldingene viser at dette var veldig lærerike møter med ledelsen i bedriftene, god dialog og interessante omvisninger.

- NHO har ikke bare kontaktflaten og innsikten, men flotte medlemmer og aktører som viste oss at de tar skolene og rådgivere på alvor. Muligheten til å samarbeide med NHO kvalifiserer karriereveiledere til å møte elevene med høyere innsikt og oversikt og øker med dette kvaliteten i begge ender- rådgivningen ved den enkelte skole og ansettelse av rette personer på rett sted», sier Ingrid Fløtra, leder for rådgivernettverket Fredrikstad og Hvaler.

- Også bedriftene syntes det var viktig å ha denne dialogen, og at det var hyggelig med interesserte besøkende, sier Elena Rosnes.

Kontakt oss