LO og NHO med millionløft på kompetanse

NHO og LO i Østfold viderefører gode erfaringer med felles prosjektarbeid. Nå starter et treårig prosjekt til 8,6 mill kroner i bedriftsintern kompetanseutvikling.

Publisert 06.09.14

Østfold

 

Det er nødvendig å satse enda mer på kompetanseutvikling i tiden fremover. Derfor tok LO og NHO initativ til prosjektet "Sammen bedre på kompetanse". Prosjektet skal konsentrere seg om tre utfordringer i industrien. Det første er endrede kompetansebehov på grunn av den teknologiske utviklingen som gir stadig økende grad av automatisering og utvikling av nye produkter.

Det andre fokuset kalles ansvarskompetanse og innebærer at moderne fagarbeidere må medvirke aktivt til god daglig drift.

Det tredje innsatsområdet ser på hvordan kompetanse kan gi økt attraktivitet når bedriftene skal møte arbeidskraftbehovet.

Seks bedrifter er med i prosjektet, og bidrar dermed med betydelig arbeidsinnsats fra mer enn 2000 ansatte. Bedriftene er valgt ut fordi de har et godt etablert partssamarbeid. Det er betydningen av partssamarbediet som skal testes og utvikles i prosjektet som henter ressyrser blant annet fra SINTEF.

Utfordringene og betydningen av kompetanse er ikke Østfold-spesifikke. Derfor er prosjektet innrettet slik at erfaringene kan gjenbrukes av andre. Spredning og gjenbruk er også forutsetningen for at LO og NHO gjennom Hovedsammenslutningenes fellestiltak støttes prosjektet med 3,1 millioner kroner.

Partssamarbeidet i Østfold er godt, og har gitt resultater også tidligere. Vi har god erfaring med to avsluttede prosjektet, "Sammen bedre på IA" og "Sammen bedre på klima". Nå er noen av de samme bedriftene med fordi de bringer viktig erfaring inn, samtidig som nye kommer inn og kan høste av de samme erfaringene. Bedriftene som er med i prosjektet er:

Fresenius Kabi, Halden

Nexans Norway, Halden

Nortura Hørland, Eidsberg

Høiax, Fredrikstad

Kronos, Fredrikstad

Glomma Papp, Sarpsborg

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733