Gir gass for realfag

Over 100 karriererådgivere, realfagslærere og elever fra videregående skoler setter hverandre i stevne når NHO Østfold, Inspiria, Norsk olje og gass og Nasjonalt senter for realfagsatsing inviterer til årets Realfagsdag på Inspiria Science Center neste uke. Der skal de lære mer om mangfoldet av realfagsyrker innen olje- og gassnæringen. Behovet vil fortsatt være stort.

Publisert 24.11.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

Temaet realfagsyrker innen olje og gass vil bli berørt på ulike måter i løpet av dagen, gjennom presentasjoner fra Norsk olje og gass og speed-dating med rollemodeller som jobber med realfag i hverdagen.

Norsk olje og gass stiller med toppet lag i møte med østfoldingene. Administrerende direktør Gro Brækken skal vise frem spennende teknologioverføringer, og hvordan industri gir muligheter for både klimaarbeid og karriere. I tillegg kommer flere unge bedriftsrepresentanter skal snakke om egen interesse og motivasjon for å studere realfag, om eget utdanningsløp og hvordan de havnet der de er i dag.

- Norske leverandørbedrifter har vokst i et forrykende tempo i flere år og leverer tjenester og kunnskap til all industri. Svært mye av vårt livs- og næringsgrunnlag avhenger av tilgang på realister og teknologer, sier Jan Hodneland, direktøren for arbeidsliv og kompetanse i Norsk olje og gass. Han understreker at realister og teknologer, fra fagbrev til doktorgrad, er med på å utgjøre grunnfjellet i norsk arbeidsliv.

- Hensikten med dagen er å informere og inspirere til mulighetene med realfagsutdannelsen, slik at deltakerne får et enda bedre grunnlag for elever å finne ut i jungelen av yrker og for lærere å veilede ungdom som skal velge utdannelse, sier rådgiver Elena Rosnes i NHO Østfold. Hun er også kompetanserådgiver i Norsk olje og gass. - Vi kan gi mye god og nyttig informasjon både til karriereveiledere, lærere og elevene om hvor sentrale real- og teknologifagene er i arbeidslivet, fortsetter Elena Rosnes.

 

Kontakt oss