Realfagsinspirasjon for skolene

INSPIRIA og NHO Østfold tilbyr et inspirerende fagtilbud til skoleledere, realfagslærere, rådgivere, karriereveiledere og elever hvert skoleår. Hensikten er å sette realfag og innovasjon på agendaen med vitensenter som arena. Her er programmet.

Publisert 01.08.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

- Vi ønsker at tilbudet skaper relasjonsbyggende og kunnskapsgivende møter mellom skole-
miljø, næringsliv og andre samfunnsaktører, sier regiondirektør i NHO Østfold, Espen N. Evensen og viser til programmet for kommende skoleår.

Inspirasjonscamp: 17. september
Ønsker dere en kickstart for deres elever og/eller lærere i valgfagene ”Forskning i praksis” og “Teknologi i praksis”? Velkommen til gratis heldagscamp for elever og lærere den 17. september på INSPIRIA. Ungdomsskoleelevene vil møte representanter fra forskningsmiljøer og næringsliv samt ha elever fra videregåendeskole som mentorer denne dagen. Lærerne vil få et inspirasjonskurs som gir konkrete verktøy til bruk i valg-fagene.

Realfagsdag: 2. desember
INSPIRIA, NHO Østfold og Norsk olje og gass har gleden av å invitere skoleledere, rådgivere, karriereveiledere og realfagslærere til årets realfagsdag: “Jakten for det sorte gullet”. Målet vil være å vise mangfoldet av karriereveier og jobbmuligheter innen realfag i en verden der mulighetene er mange og stadig i endring. Det blir vist bredden av realfagsyrker som spenner fra fagbrev til doktorgradsarbeid ved inspirerende foredrag og møter med rollemodeller fra ulike bransjer. Tema høsten 2014 er karrieremuligheter innen olje og gassnæringen. Olje- og gassbransjen samt leverandørindustrien har et mangfold av yrkesmuligheter for dagens ungdom. Neste år vil en annen bransje bli presentert.

Program med påmelding sendes ut i starten av september.
Tid og sted: 2. desember, klokken 09:00 - 13:00. INSPIRIA science center, Bjørnstadveien 16, Grålum.
Arrangementet og lunsj er gratis.

Frokostseminar: 14. januar 
INSPIRIA, NHO Østfold og Abelia har gleden av å invitere skoleledere, lærere fra ungdom-skoler og videregående skoler, karrieresenteret og studenter til frokostseminar “Smart og enkel teknologi for læring i det globale klasserommet”. På agendaen settes teknologi i skolen, IKT og digital læring for å inspirere til nye veier til læring. Teknologien har gjort sitt inntog i utdanningssystemet og endrer muligheten for læring. Moderne teknologi, digital læring og nye læringsverktøy som spill og simulering, gir løsninger som kan virkeliggjøre idealet om en undervisning tilpasset den enkelte elevs anlegg og forutsetninger. Flere ulike foredragsholdere fra privat sektor og fra skoler vil dele sin kunnskap og erfaringer. Program med påmelding sendes ut i starten av oktober.

Tid og sted: 14. januar, klokken 08:30 - 10:30. INSPIRIA science center, Bjørnstadveien 16, Grålum.
Arrangementet og enkel frokost er gratis.

Kontakt oss